1
00:00:38,787 --> 00:00:40,480
<i>Poslouchejte, lidi!</i>

2
00:00:41,624 --> 00:00:44,961
<i>Pokud je třeba ukázat
na někoho prstem,</i>

3
00:00:44,995 --> 00:00:46,987
<i>víme, na koho ukázat.</i>

4
00:00:48,031 --> 00:00:49,966
<i>Využívají oživení ekonomiky</i>

5
00:00:50,000 --> 00:00:54,703
<i>a rostoucí akciový trh
jako neprůstřelnou vestu.</i>

6
00:00:55,471 --> 00:00:56,913
<i>Ale čí jsou to peníze?</i>

7
00:00:57,140 --> 00:00:59,009
<i>- Jsou moje?
- Ne!</i>

8
00:00:59,042 --> 00:01:00,542
- Jsou vaše?
- Ne!

9
00:01:01,077 --> 00:01:02,752
- Neslyším vás!
- Ne!

10
00:01:03,679 --> 00:01:07,757
Navzdory všemu tomu bohatství,
které hromadí,

11
00:01:08,684 --> 00:01:11,687
mají tu drzost nás obviňovat,

12
00:01:11,720 --> 00:01:15,658
že se snažíme zničit
společnost naší politikou,

13
00:01:15,691 --> 00:01:18,602
která prosazuje rovné odměňování žen.

14
00:01:18,694 --> 00:01:22,230
Rasovou rovnost pro všechny lidi.

15
00:01:22,731 --> 00:01:24,834
Zdravotní péče pro všechny.

16
00:01:26,836 --> 00:01:29,205
- Co na to říkáte?
- Hra skončila!

17
00:01:29,239 --> 00:01:31,674
- Zopakujte to ještě jednou!
- Hra skončila!

18
00:01:31,707 --> 00:01:34,701
- Zopakujte to ještě jednou!
- Hra skončila!

19
00:01:35,045 --> 00:01:38,882
Označují nás za "domácí teroristy"

20
00:01:38,915 --> 00:01:43,686
a přitom to jsou oni,
kdo potlačují náš první dodatek

21
00:01:43,719 --> 00:01:48,058
bezohlednými výhrůžkami
a rozdělujícím politickým bojem.

22
00:01:52,294 --> 00:01:56,767
Finanční chamtivost a nespoutaná moc
je to jediné, co znají.
........