1
00:00:35,730 --> 00:00:37,341
Počkejte!

2
00:00:37,428 --> 00:00:40,822
Počkejte, počkejte chvilku.

3
00:00:40,909 --> 00:00:43,738
Když to uděláte, půjdete do pekla, madam.

4
00:00:43,825 --> 00:00:45,436
Vezměte mě k nejbližšímu šerifovi,

5
00:00:45,523 --> 00:00:47,177
ať mě pověsí.

6
00:00:47,264 --> 00:00:49,092
Dočkáte se svojí spravedlnosti

7
00:00:49,179 --> 00:00:50,876
a nezavřete si tak brány nebeský.

8
00:00:50,963 --> 00:00:52,921
Co ty můžeš vědět o nebi?

9
00:01:23,430 --> 00:01:26,564
<i>Tuhle rodinu vždycky
doprovázelo násilí.</i>

10
00:01:26,651 --> 00:01:28,696
<i>Šlo za námi ze Skotské vysočiny</i>

11
00:01:28,783 --> 00:01:31,308
<i>a slumů Dublinu.</i>

12
00:01:31,395 --> 00:01:34,528
<i>Ničilo nás na lodích z Irska.</i>

13
00:01:34,615 --> 00:01:38,489
<i>Uvízlo s námi na plážích New Jersey,</i>

14
00:01:38,576 --> 00:01:40,534
<i>stravovalo nás na bitevních polích</i>

15
00:01:40,621 --> 00:01:43,276
<i>Shilohu a Antietamu.</i>

16
00:01:43,363 --> 00:01:46,453
<i>A následovalo nás i sem.</i>

17
00:01:46,540 --> 00:01:49,021
<i>Číhá na nás pod borovicemi a v řekách.</i>

18
00:01:56,376 --> 00:01:59,162
<i>A tam, kam za námi nejde,
ho honíme sami.</i>

19
00:02:00,685 --> 00:02:02,165
<i>Vyhledáváme ho.</i>

20
00:03:05,837 --> 00:03:07,317
Hej.

21
00:03:15,245 --> 00:03:16,769
Jo.

22
00:03:33,908 --> 00:03:34,953
Je to on?

23
00:03:36,845 --> 00:03:38,976
To jeho jsme stopovali.

24
00:03:44,484 --> 00:03:46,094
Je to on.

25
00:04:16,536 --> 00:04:19,278
........