1
00:00:12,839 --> 00:00:14,039
<i>Co jste zač?</i>

2
00:00:14,119 --> 00:00:15,240
<i>Andělé.</i>

3
00:00:20,760 --> 00:00:22,640
<i>Musíš hrát úlohu hada.</i>

4
00:00:23,600 --> 00:00:26,000
<i>Připravuješ se na to</i>

5
00:00:26,079 --> 00:00:27,719
<i>po celý svůj život.</i>

6
00:00:29,160 --> 00:00:33,039
<i>Zachraň tu dívku... i chlapce.</i>

7
00:00:37,159 --> 00:00:38,280
<font color="#FFF151">Pospěš si.</font>

8
00:00:39,920 --> 00:00:41,320
Co to dělám?

9
00:00:44,159 --> 00:00:46,119
Jdu za mluvícím slonem.

10
00:01:12,560 --> 00:01:13,719
Co?

11
00:01:25,959 --> 00:01:27,079
Vážně?

12
00:02:46,080 --> 00:02:47,199
To jsi ty.

13
00:02:48,680 --> 00:02:49,800
<font color="#FFF151">Atal.</font>

14
00:02:52,520 --> 00:02:53,639
Mary.

15
00:02:55,240 --> 00:02:58,360
Musí být důvod,
proč tady jsem, nemyslíš, Atal?

16
00:03:02,520 --> 00:03:04,840
<i>Hrát úlohu hada?</i>

17
00:03:07,639 --> 00:03:09,680
<font color="#FFF151">Tobolka.</font>

18
00:03:10,800 --> 00:03:13,479
Ty jsou z těch stromů. Jsou velice...

19
00:03:14,479 --> 00:03:15,599
olejnaté.

20
00:03:17,240 --> 00:03:18,800
<font color="#FFF151">Olej.</font>

21
00:03:23,919 --> 00:03:25,719
<font color="#FFF151">Tobolka, olej.</font>

22
00:03:27,639 --> 00:03:32,360
<font color="#FFF151">Stromy hynou. Srafu ubývá.</font>

23
00:03:33,840 --> 00:03:36,400
<font color="#FFF151">Stromy. Sraf.</font>

24
00:03:37,680 --> 00:03:39,120
<font color="#FFF151">Práce.</font>

25
00:03:42,360 --> 00:03:43,919
<font color="#FFF151">Spadnout.</font>
........