1
00:00:31,542 --> 00:00:35,291
AKASHINGA: STATEČNÉ STRÁŽKYNĚ

2
00:00:36,208 --> 00:00:38,875
ÚDOLÍ DOLNÍHO TOKU ZAMBEZI, ZIMBABWE

3
00:00:38,959 --> 00:00:43,959
Dnes očekáváme, že dorazí 500 uchazeček.

4
00:00:44,667 --> 00:00:48,375
Z 500 chcete, aby prošlo 82.

5
00:00:49,917 --> 00:00:54,250
Výcvik bude těžký, ale já ty ženy znám.

6
00:00:54,333 --> 00:00:55,500
Jsou silné.

7
00:00:58,583 --> 00:01:01,583
Dámy, když sem přijdeme,
jak všechny víme,

8
00:01:01,667 --> 00:01:05,417
jdeme sem kvůli výcviku
a je dobré spolupracovat.

9
00:01:05,500 --> 00:01:09,709
Nemůžete jít samy,
tak se snažte si pomáhat,

10
00:01:09,792 --> 00:01:10,792
povzbuzovat se.

11
00:01:11,667 --> 00:01:13,625
Důležitá je týmová práce.

12
00:01:14,208 --> 00:01:15,750
Společně jsme jedna.

13
00:01:15,834 --> 00:01:19,000
Dnes si tu jsme všichni rovni.

14
00:01:19,083 --> 00:01:23,834
Jediné, co vás od ostatních vyčlení,
je mít charakter a ducha,

15
00:01:23,917 --> 00:01:25,667
pak vás naučíme bojovat.

16
00:01:29,125 --> 00:01:33,333
Dělal jsem v životě věci,
co většina nezvládne ani na PlayStationu.

17
00:01:33,417 --> 00:01:34,667
Žil jsem sen každého dítěte,

18
00:01:34,750 --> 00:01:36,750
skákal z vrtulníků,
vyhazoval věci do vzduchu.

19
00:01:37,709 --> 00:01:39,375
Mám výcvik proti povstalcům.

20
00:01:39,458 --> 00:01:41,750
Vyrazíme a chceme každý boj dokončit.

21
00:01:47,834 --> 00:01:51,333
Akashinga mění strategii konzervace,

22
00:01:51,417 --> 00:01:55,500
ženy jdou a dělají to,
co měla být pouze mužská role.

23
00:01:56,333 --> 00:02:00,542
Program jsme začali se 16 ženami
a teď každá mladá žena,

........