1
00:01:39,680 --> 00:01:40,960
Promiňte?

2
00:01:48,840 --> 00:01:50,520
To je svět mrtvých?

3
00:01:52,719 --> 00:01:54,439
Jen nám řekněte, kam jdete.

4
00:01:55,799 --> 00:01:58,719
Jako kdyby je dopředu něco táhlo.

5
00:02:04,320 --> 00:02:05,920
Pante, přestaň.

6
00:02:06,759 --> 00:02:08,119
Co to dělá?

7
00:02:13,560 --> 00:02:17,199
-S tímhle jsme počítali.
-Tak kde mají všichni daemony?

8
00:02:17,280 --> 00:02:19,040
Už jsme byli v mnoha
světech bez daemonů.

9
00:02:19,119 --> 00:02:20,799
Vlez mi do kapsy a to zvládneme.

10
00:02:20,880 --> 00:02:24,240
Jsou tu lidé, kteří by měli
mít daemony, ale nemají.

11
00:02:31,759 --> 00:02:33,119
Je v pořádku?

12
00:02:33,759 --> 00:02:34,880
Je.

13
00:02:35,999 --> 00:02:37,119
Nevypadá tak.

14
00:02:42,960 --> 00:02:45,839
-Tohle už jsi viděla?
-Ne.

15
00:02:47,399 --> 00:02:48,720
Jsme tady špatně?

16
00:02:50,559 --> 00:02:51,880
Musíme tu být správně.

17
00:02:51,960 --> 00:02:54,479
Musí to být ono. Pojď.

18
00:03:45,359 --> 00:03:46,679
Stůjte!

19
00:03:48,440 --> 00:03:49,560
Stát!

20
00:03:53,000 --> 00:03:54,720
Dobrý den.

21
00:03:56,040 --> 00:03:57,519
Ráda vás znovu vidím.

22
00:03:59,079 --> 00:04:02,280
Vyřiďte prosím panu kardinálovi,
že se paní Coulterová vrátila.

23
00:04:28,880 --> 00:04:31,840
<i>Podle románu Philipa Pullmana</i>

24
00:05:28,000 --> 00:05:33,239
JEHO TEMNÉ ESENCE III.
........