1
00:00:02,877 --> 00:00:04,170
Uniesli nám kamaráta.

2
00:00:05,338 --> 00:00:06,464
Žiadali o výkupné?

3
00:00:06,548 --> 00:00:08,174
Žena menom Billie
požadovala túto relikviu.

4
00:00:08,258 --> 00:00:11,678
Má viesť k pokladu.
To mi povedal Peter Sadusky.

5
00:00:11,761 --> 00:00:13,513
Umrel čoskoro po tom.

6
00:00:13,596 --> 00:00:16,599
Možno to bolo za záhadných okolností.

7
00:00:16,683 --> 00:00:19,310
Žiadali ste o toxikologickú správu
ohľadom smrti Petra Saduského.

8
00:00:19,394 --> 00:00:21,688
Mám tú žiadosť zrušiť?

9
00:00:21,771 --> 00:00:22,939
Nech má trochu dôstojnosti.

10
00:00:23,023 --> 00:00:25,066
Toto je skutočné.

11
00:00:25,150 --> 00:00:26,776
Ozajstný lov pokladu.

12
00:00:26,860 --> 00:00:29,362
Nemôžeš takto riskovať.
Mohli by ťa deportovať.

13
00:00:29,446 --> 00:00:31,489
<i>Medailón tvojho otca nosila</i>

14
00:00:31,573 --> 00:00:34,743
<i>tajné spoločenstvo ochrancov pokladu.</i>

15
00:00:35,535 --> 00:00:36,995
Vyzerajú ako časti mapy.

16
00:00:37,078 --> 00:00:38,747
Ukážem ti neičo, čo ťa bude zaujímať.

17
00:00:38,830 --> 00:00:41,583
Môj otec zomrel pri hľadaní toho pokladu.
Týmto sa to všetko začalo.

18
00:00:42,083 --> 00:00:44,919
Autorkou tejto práce je moja mama.

19
00:00:56,890 --> 00:00:57,724
Ach, bože.

20
00:01:00,685 --> 00:01:02,520
Naše priateľstvo potrebuje pauzu.

21
00:01:02,604 --> 00:01:04,481
Kde máš tú starú MiniDV videokameru?

22
00:01:04,564 --> 00:01:06,483
Neviem. Niekde v krabici.

23
00:01:10,028 --> 00:01:10,862
Kto si?

24
00:01:11,571 --> 00:01:12,489
Liam.
........