1
00:00:41,656 --> 00:00:44,439
<font color=#FF00FF>*MURDOCH MYSTERIES*</font>
<font color=#00FF00>Season 16 Episode 03</font>

2
00:00:45,414 --> 00:00:47,087
Episode Title: <font color=#FFc30f>" The Write Stuff"</font>
Aired on: <font color=#00ffff>September 29, 2022.</font>

3
00:00:47,298 --> 00:00:50,400
Vítejte v nové torontské
referenční knihovně

4
00:00:50,673 --> 00:00:53,870
a nyní pozvedněme sklenky
na kanadskou první

5
00:00:53,954 --> 00:00:56,488
mezinárodní sjezd romanopisců.

6
00:00:56,590 --> 00:01:01,560
Zapišme našemu městu novou
a slavnou kapitolu v umění.

7
00:01:04,531 --> 00:01:05,764
Ach.

8
00:01:10,938 --> 00:01:12,355
Pan Kipling?

9
00:01:12,439 --> 00:01:15,340
Kdybyste byl tak laskav
a prokázal mi čest, pane.

10
00:01:16,310 --> 00:01:17,995
Čítával jsem chlapcům
"Knihu džunglí",

11
00:01:18,079 --> 00:01:19,162
když byli takhle velcí.

12
00:01:19,246 --> 00:01:20,821
Vždycky je to uspalo.

13
00:01:21,815 --> 00:01:23,248
V dobrém slova smyslu, samozřejmě.

14
00:01:24,217 --> 00:01:25,102
Jméno?

15
00:01:25,186 --> 00:01:26,785
Thomas Brackenreid.

16
00:01:26,887 --> 00:01:28,653
R-e-i-d.

17
00:01:28,755 --> 00:01:30,856
- Nikdy jsem o vás neslyšel.
- Nejsem spisovatel.

18
00:01:30,957 --> 00:01:32,891
Tohle je soukromý večírek.

19
00:01:32,993 --> 00:01:35,445
Doprovázím svého přítele,
velkého George Crabtreeho.

20
00:01:35,529 --> 00:01:37,996
- Ani o něm jsem nikdy neslyšel!
- Ach! Uch...

21
00:01:38,260 --> 00:01:39,931
Ach, je to ten chlápek támhle.

22
00:01:40,033 --> 00:01:41,934
Autor dvou klasických
románů, jejichž...

23
........