1
00:00:00,000 --> 00:00:10,010
Časování a překlad do angličtiny: The Unstoppable Team @Viki.com
Překlad do češtiny: Moonm@n

2
00:01:25,800 --> 00:01:27,500
[Reset]

3
00:01:51,020 --> 00:01:56,060
[4. dubna]

4
00:01:57,900 --> 00:01:59,650
Kde je ten požár? Rychle!

5
00:01:59,650 --> 00:02:02,060
Požár je uhašený. Už je po všem.

6
00:02:02,060 --> 00:02:04,610
Promiňte.
Paní,

7
00:02:04,610 --> 00:02:06,650
tohle je hodně stará čtvrť.

8
00:02:06,650 --> 00:02:09,400
Tady hrozí požáry častěji než jinde.
Chápu.

9
00:02:09,400 --> 00:02:11,720
Je třeba si občas nechat udělat revizi elektrických rozvodů.

10
00:02:11,720 --> 00:02:14,000
Už se to nebude opakovat. Ujišťuji vás.

11
00:02:14,000 --> 00:02:15,860
Omlouvám se, za starosti.

12
00:02:15,860 --> 00:02:17,990
Jsme rádi, že se vám nic nestalo.
Už raději běžte.

13
00:02:17,990 --> 00:02:19,980
Zítra musíme všichni do práce. A děkuji.

14
00:02:19,980 --> 00:02:22,600
Tak pojďme.

15
00:02:22,600 --> 00:02:23,940
Nezapomeňte na tu revizi.
Jistě.

16
00:02:23,940 --> 00:02:26,110
Fajn, jdeme.

17
00:02:26,880 --> 00:02:28,150
Běžte opatrně, ať neuklouznete.

18
00:02:28,150 --> 00:02:29,540
Ano.

19
00:03:34,040 --> 00:03:37,830
[Devátá epizoda]

20
00:03:59,580 --> 00:04:01,350
Aktuální zpráva z místa činu je následující.

21
00:04:01,350 --> 00:04:03,520
V hovoru, který předcházel explozi,

22
00:04:03,520 --> 00:04:06,000
se volající vůbec nezmínil o nějaké bombě.

23
00:04:06,000 --> 00:04:08,610
Jediné co nahlásil, byla vražda v autobusu.

24
00:04:08,610 --> 00:04:11,860
Což nejspíš znamená, že je bomba někde ukryta.
........