1
00:01:31,925 --> 00:01:33,134
Prosím.

2
00:01:45,897 --> 00:01:48,566
Tys podělal svou vlastní sebevraždu?

3
00:01:50,110 --> 00:01:51,152
Zabij mě.

4
00:01:52,862 --> 00:01:53,780
Prosím.

5
00:02:30,984 --> 00:02:33,611
Myslel sis, že ti pomůžu rychle umřít?

6
00:02:38,491 --> 00:02:39,534
Vzpamatuj se, kurva!

7
00:02:41,744 --> 00:02:43,746
Budeš trpět v agónii až do konce…

8
00:02:46,332 --> 00:02:47,500
dokud neumřeš.

9
00:03:03,057 --> 00:03:05,768
Zařídím, aby mě
do samého konce nenáviděli…

10
00:03:09,439 --> 00:03:12,358
a pak hrdě sestoupím do pekel.

11
00:04:26,724 --> 00:04:29,519
ALICE IN BORDERLAND

12
00:04:33,648 --> 00:04:35,608
<i>Úroveň obtížnosti: Křížová Královna.</i>

13
00:04:38,361 --> 00:04:40,780
<i>Hra: „Cíl“.</i>

14
00:04:40,863 --> 00:04:43,658
<i>Prosím, počkejte, než hra začne.</i>

15
00:05:07,390 --> 00:05:08,683
Myslela sis, že umřu?

16
00:05:09,642 --> 00:05:10,476
Ne.

17
00:05:11,060 --> 00:05:14,605
Jsi drsná, Ann,
takže jsem si byla jistá, že se potkáme.

18
00:05:15,898 --> 00:05:16,774
Drsná, jo?

19
00:05:19,569 --> 00:05:23,948
Upřímně, začala jsem věřit,
že čekat na smrt je jednodušší.

20
00:05:25,325 --> 00:05:26,784
Já taky.

21
00:05:29,454 --> 00:05:31,080
Ale teď jsme tady.

22
00:05:31,664 --> 00:05:32,665
Jo.

23
00:05:33,541 --> 00:05:34,917
Kříže jsou týmové soutěže.

24
00:05:35,752 --> 00:05:37,670
Ve dvou by to mělo být snazší.

25
........