1
00:00:00,055 --> 00:00:02,469


2
00:01:24,995 --> 00:01:27,279
- Tak dlho?

3
00:01:27,315 --> 00:01:29,159
To naozaj nemôžme spraviť
niečo íné?

4
00:01:29,195 --> 00:01:31,079
Kurva...

5
00:01:31,115 --> 00:01:32,999
Vrtulník už leti,
no nebude tu skôr ako za 40 minút.

6
00:01:33,035 --> 00:01:34,519
- To myslíš vážne?

7
00:01:34,555 --> 00:01:36,319
- Letí z Corku.

8
00:01:36,355 --> 00:01:37,959
- Vidíš nejakú motorku?

9
00:01:37,995 --> 00:01:40,639
- Len tú, ktorá
išla naším smerom.

10
00:01:40,675 --> 00:01:42,519
Popis bol zverejnený
všetkým jednotkám.

11
00:01:42,555 --> 00:01:44,199
Niekto ich musí zahľiadnúť.

12
00:01:44,235 --> 00:01:45,835
- Nemôžeme ich stratiť.

13
00:01:51,755 --> 00:01:54,155
- Nie je to slepá ulička?
Kam vedie táto cesta?

14
00:01:56,355 --> 00:01:58,399
Musia byť niekde pred nami.

15
00:01:58,435 --> 00:02:00,919
- Musia byť.
- Možno zišli z cesty.

16
00:02:00,955 --> 00:02:02,595
Preto
potrebujeme vrtuľník.

17
00:02:07,755 --> 00:02:09,519
- Pred nami, pred nami.

18
00:02:09,555 --> 00:02:11,755
Zastav, zastav, zastav,
čo to bolo? Čo je to?

19
00:02:14,235 --> 00:02:15,755
Cúvaj, cúvaj!

20
00:02:44,875 --> 00:02:46,515
- Na zem!

21
00:02:54,595 --> 00:02:56,759
Vyzerá to ako
časovač na rozbušku.

22
00:02:56,795 --> 00:02:58,399
- Prečo riskovať
použitie rozbušky?

23
00:02:58,435 --> 00:03:00,439
........