1
00:02:25,195 --> 00:02:28,113
- Poďme, chlapci a dievčatá!
Všetky počítače.

2
00:02:28,155 --> 00:02:29,553
Papiere a všetko.

3
00:03:17,195 --> 00:03:20,675
Dobre.
Priveďte Branniganovho asistenta.

4
00:03:24,715 --> 00:03:27,153
- Otec, Syn a Duch Svätý. Amen.

5
00:03:27,195 --> 00:03:28,633
- Amen.

6
00:03:42,995 --> 00:03:45,033
Buďte v kľude
a nerobte žiadne scény.

7
00:03:45,075 --> 00:03:47,753
- Toto je prvá svätá
omša mojej dcéry.

8
00:03:47,795 --> 00:03:49,233
Ste rizikový let,

9
00:03:49,275 --> 00:03:51,113
takže to nemôže počkať.

10
00:03:51,155 --> 00:03:53,553
Čerstvo podpísané sudcom,
ktorý práve vydal zatykač.

11
00:03:53,595 --> 00:03:55,193
- Prepáčte, čo je toto?
Čo sa deje?

12
00:03:55,235 --> 00:03:57,793
- Toto je vyšetrovanie CAB,
pani Branniganová.

13
00:03:57,835 --> 00:03:59,233
Takže môžete ísť s nami.

14
00:03:59,275 --> 00:04:01,953
- Teraz? To si robíte srandu.

15
00:04:01,995 --> 00:04:03,753
- Boli by ste radšej,
keby sme ho zatkli tu?

16
00:04:03,795 --> 00:04:05,675
- Dúfam, že na to máte
dobrý dôvod.

17
00:04:07,115 --> 00:04:08,475
Poď.

18
00:04:14,755 --> 00:04:17,393
Za chvíľu pôjdeme do
reštaurácie. Dobre?

19
00:04:17,435 --> 00:04:19,393
- Každý položí svoje
telefóny do zásobníka.

20
00:04:19,435 --> 00:04:21,795
Nedotýkajte sa ich.

21
00:04:23,075 --> 00:04:24,435
Deti tiež.

22
00:04:25,675 --> 00:04:28,153
- Dobre. Žiadny problém,
ale deti z toho vynechajte.

........