1
00:00:06,006 --> 00:00:09,884
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,680 --> 00:00:15,390
Přesně tak, týmy…

3
00:00:16,933 --> 00:00:18,518
<i>alebrijes.</i>

4
00:00:20,437 --> 00:00:23,023
Takové je téma finálového kola.

5
00:00:23,857 --> 00:00:25,734
A nezapomeňme také

6
00:00:25,817 --> 00:00:28,695
na jeden slib.

7
00:00:28,778 --> 00:00:31,197
- Sakra.
- Oholíš se na finále?

8
00:00:31,281 --> 00:00:32,240
Asi jo.

9
00:00:32,323 --> 00:00:34,993
Říkal jsi, že když postoupíš, oholíš se.

10
00:00:35,076 --> 00:00:36,411
Řekl jsem finále.

11
00:00:36,494 --> 00:00:38,621
Vousy jsou součástí mé osobnosti,

12
00:00:38,705 --> 00:00:41,166
už 12 let jsem se neholil.

13
00:00:41,916 --> 00:00:44,419
Zatímco Jorge plní slib, který si dal

14
00:00:44,502 --> 00:00:45,962
{\an8}pro postup do finále,

15
00:00:46,046 --> 00:00:49,424
{\an8}my se blížíme
k rozhodujícímu okamžiku soutěže.

16
00:00:49,507 --> 00:00:50,633
Během různých úkolů

17
00:00:50,717 --> 00:00:54,429
<i>sedm týmů složených</i>
<i>z těch nejlepších řemeslníků</i>

18
00:00:54,512 --> 00:00:58,099
<i>ze všech sil bojovalo</i>
<i>o titul Piñatového hrdiny.</i>

19
00:00:58,183 --> 00:01:00,268
<i>A </i>výhru milion pesos.

20
00:01:00,769 --> 00:01:03,730
Ale do posledního kola
postoupily jen tři týmy.

21
00:01:03,813 --> 00:01:06,191
Jsem Daniel Sosa a toto je finále pořadu

22
00:01:06,274 --> 00:01:08,318
<i>Piñata Masters!</i>

23
00:01:10,653 --> 00:01:12,113
<i>Piñata Masters!</i>

24
00:01:13,490 --> 00:01:14,407
<i>Piñata Masters!</i>
........