1
00:00:37,560 --> 00:00:40,880
Prolog: „Síla vůle“.

2
00:01:10,720 --> 00:01:13,720
„Pa.“

3
00:01:25,160 --> 00:01:27,000
„Pa.“ Řekni „pa“.

4
00:01:28,080 --> 00:01:31,000
No tak! To bývá to první, co děti říkají.

5
00:01:31,080 --> 00:01:34,440
Je to nejjednodušší první slabika. „Pa.“

6
00:02:00,560 --> 00:02:03,560
Jak mám navázat kontakt?

7
00:02:03,640 --> 00:02:05,480
Jak s ním mám komunikovat?

8
00:02:13,120 --> 00:02:15,480
Kameni.

9
00:02:15,560 --> 00:02:17,960
Ahoj, kameni.

10
00:02:18,040 --> 00:02:20,040
Kameni?

11
00:02:20,120 --> 00:02:22,880
Ká-men.

12
00:02:22,960 --> 00:02:27,240
K, Á, M, E, N.

13
00:02:28,760 --> 00:02:31,000
Kámen.

14
00:02:31,080 --> 00:02:33,320
No tak, kameni.

15
00:02:33,400 --> 00:02:36,560
Řekni „pa“.

16
00:02:40,640 --> 00:02:43,760
Nevím, jestli mě slyšíš, ale rozumíš mi.

17
00:02:43,840 --> 00:02:45,720
Rozumíš mi? Chápeš, co říkám?

18
00:02:45,800 --> 00:02:48,160
Dokážeš to říct. Dokážeš říct „pa“.

19
00:02:48,240 --> 00:02:50,600
Vím, že umíš trochu mluvit.

20
00:02:52,760 --> 00:02:56,680
Je to pro tebe těžké,
protože to po tobě ještě nikdo nechtěl.

21
00:02:56,760 --> 00:03:00,520
Je to těžké, když na to nejsi zvyklý.
Já to chápu.

22
00:03:01,240 --> 00:03:04,440
Rozumím tomu, jen chci, ať to zkusíš.

23
00:03:05,680 --> 00:03:09,040
Řeknu to znovu a ty to řekneš se mnou.

24
00:03:09,120 --> 00:03:12,200
Dobře? No tak, řekni to.

25
00:03:13,120 --> 00:03:16,360
........