1
00:00:06,021 --> 00:00:09,061
(KRÁĽ PÚŠTE)

2
00:00:09,085 --> 00:00:16,097
Titulky 24.12.2022
Andrea1717

3
00:00:17,360 --> 00:00:18,779
Prečo ťa nemôžem zastihnúť?

4
00:00:18,780 --> 00:00:21,580
Viem, že svet z nás robí bezcitných ľudí,

5
00:00:21,581 --> 00:00:23,580
ale aj tak by sme sa mali
najskôr pozdraviť.

6
00:00:23,581 --> 00:00:24,830
Netáraj nezmysly

7
00:00:24,831 --> 00:00:26,581
a zariaď, aby alimenty
na dieťa prišli dnes.

8
00:00:26,960 --> 00:00:29,830
Nenúť ma, aby som ti kvôli tomu
musela volať.

9
00:00:29,831 --> 00:00:31,460
Nepovedal som, že nebudem platiť.

10
00:00:32,210 --> 00:00:33,249
Musíš vždy...

11
00:00:33,250 --> 00:00:35,761
Len v tom pokračuj
a Seo Eun už neuvidíš.

12
00:00:35,960 --> 00:00:38,510
- Vieš, že toto nie je Amerika.
- Pošli peniaze, kým som milá.

13
00:00:38,511 --> 00:00:39,890
- Končím.
- Haló?

14
00:00:45,140 --> 00:00:46,271
Kde do pekla ste?

15
00:00:46,481 --> 00:00:48,349
Na chvíľu som odbehol von, prečo?

16
00:00:48,350 --> 00:00:50,691
Justin vás zháňa.
Musíte sa rýchlo vrátiť.

17
00:00:50,771 --> 00:00:51,861
Moment.

18
00:00:52,861 --> 00:00:57,111
Bolo to niečo naliehavé,
čo som musel vybaviť.

19
00:00:58,491 --> 00:00:59,741
Okamih.

20
00:01:00,531 --> 00:01:01,700
Čo do...

21
00:01:02,741 --> 00:01:04,580
Povedzte Justinovi, že budem...

22
00:01:04,581 --> 00:01:05,581
Hej, pani!

23
00:01:06,661 --> 00:01:08,120
Si mŕtvy.
........