1
00:00:05,597 --> 00:00:10,767
přeložil VEGETOL

2
00:00:22,264 --> 00:00:26,227
UKÁZKA LÉČEBNÉ PROCEDURY
22. 5. 1945

3
00:00:26,477 --> 00:00:29,730
LÉKAŘSKÝ ARCHIV
KINGSPIKESKÉ UNIVERZITY

4
00:00:35,486 --> 00:00:39,156
Když jste k nám přišla,
byla jste rozrušená?

5
00:00:40,699 --> 00:00:45,204
Ano, to jsem byla.

6
00:00:45,871 --> 00:00:48,582
A proč?

7
00:00:49,583 --> 00:00:52,086
Nevím.

8
00:00:53,254 --> 00:00:58,509
Vypadá to, že jsem to zapomněla.
Teď se to nezdá důležité.

9
00:01:13,148 --> 00:01:16,694
Pevně skousni. Dobře.

10
00:03:10,224 --> 00:03:12,768
Teď musíte odejít, pane.

11
00:03:14,520 --> 00:03:17,606
Musíme odnést tělo.

12
00:03:33,247 --> 00:03:36,834
O SEDM MĚSÍCŮ POZDĚJI

13
00:05:33,117 --> 00:05:35,744
- Jede vlak.
- Počkej.

14
00:05:36,036 --> 00:05:38,205
- Poběž.
- Počkej.

15
00:05:39,707 --> 00:05:41,792
Rychle!

16
00:05:48,340 --> 00:05:50,384
Poběž!

17
00:05:52,094 --> 00:05:55,264
- Je to bezpečné?
- Naprosto.

18
00:05:56,307 --> 00:05:58,350
Opatrně.

19
00:06:17,995 --> 00:06:20,456
Už odjel. Slez.

20
00:06:25,044 --> 00:06:28,923
- Bál ses?
- Jsi blázínek.

21
00:06:49,744 --> 00:06:52,423
"Nepij to."

22
00:07:00,579 --> 00:07:02,748
Ještě jednu.

23
00:08:21,035 --> 00:08:25,289
<i>Šťastné výročí.
Miluju tě.</i>
........