1
00:00:06,125 --> 00:00:10,666
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,833 --> 00:00:13,875
No tak!

3
00:00:14,500 --> 00:00:15,500
Dělej!

4
00:00:19,166 --> 00:00:20,458
Počkejte na mě!

5
00:00:33,041 --> 00:00:34,291
Co to má být?

6
00:00:36,500 --> 00:00:38,708
Hlavně, že je to mrtvý.

7
00:00:38,791 --> 00:00:40,750
Řekněte mi, že jsme zpátky.

8
00:00:40,833 --> 00:00:41,916
Podívejte.

9
00:00:42,750 --> 00:00:43,875
Xin'trea.

10
00:00:44,875 --> 00:00:46,125
Alespoň jsme blíž.

11
00:00:49,500 --> 00:00:53,708
Vychází z toho stejná energie,
jakou jsi cítil v tom vyprahlém světě.

12
00:00:54,708 --> 00:00:56,666
Ta, která proniká do toho našeho.

13
00:00:57,291 --> 00:00:58,333
Tak jdeme.

14
00:01:08,708 --> 00:01:09,750
Trpaslice.

15
00:01:10,750 --> 00:01:12,791
Chystá se krmit, do prdele práce!

16
00:01:12,875 --> 00:01:14,458
Asi měla moc božehlavu.

17
00:01:14,541 --> 00:01:16,833
Nejsem sjetá, ty zasrané ušatče!

18
00:01:17,833 --> 00:01:18,708
Čum!

19
00:01:21,291 --> 00:01:22,458
Balorova stvůra.

20
00:01:23,041 --> 00:01:24,250
Jsme v prdeli.

21
00:01:24,333 --> 00:01:26,500
Za mnou, jestli chcete přežít.

22
00:01:44,125 --> 00:01:46,583
Chtěla jsem vás nechat sežrat,

23
00:01:47,083 --> 00:01:50,416
ale Gwen mi řekla,
že nejste jen tak ledajaká parta elfů.

24
00:01:50,500 --> 00:01:51,333
Gwen?

25
00:01:55,083 --> 00:01:55,916
........