1
00:00:08,375 --> 00:00:10,958
<i>„Divoký západ Billyho Kida</i>

2
00:00:11,041 --> 00:00:15,041
<i>nestál ani za potravinového mola v kaši,</i>
<i>kterou snídal Lampião.“</i>

3
00:00:15,125 --> 00:00:16,458
<i>George Washington.</i>

4
00:00:25,750 --> 00:00:27,625
Uhni, pitomče!

5
00:00:27,708 --> 00:00:29,500
{\an8}Uhni, blbe! Z cesty!

6
00:00:35,666 --> 00:00:38,250
{\an8}<i>Do háje, v tomhle městě</i>
<i>je víc aut než lidí.</i>

7
00:00:38,333 --> 00:00:41,416
{\an8}<i>Jako v </i>Rychle a zběsile,
<i>ale ne rychle, jen zběsile.</i>

8
00:00:42,333 --> 00:00:43,333
<i>K té zběsilosti,</i>

9
00:00:44,166 --> 00:00:47,333
<i>tvůj tým hraje prodloužení</i>
<i>a ty se staráš o jídlo?</i>

10
00:00:51,666 --> 00:00:54,291
<i>Bože, snad to není stížnost.</i>

11
00:00:54,375 --> 00:00:57,583
<i>Jejda, vyměnil jsem jim obědy.</i>
<i>To bude červená karta.</i>

12
00:01:00,708 --> 00:01:02,208
{\an8}<i>Chybí mi severovýchod.</i>

13
00:01:02,291 --> 00:01:05,375
{\an8}<i>Teplý kuskus s vajíčky</i>
<i>a kouskem másla nahoře.</i>

14
00:01:05,458 --> 00:01:09,500
{\an8}<i>Tady jíme jenom sračky s oblohou.</i>

15
00:01:10,708 --> 00:01:12,958
{\an8}<i>Matko Marie, buď milosrdná!</i>

16
00:01:13,041 --> 00:01:15,583
<i>Hodinu? Já čekám už měsíc</i>,

17
00:01:15,666 --> 00:01:18,958
<i>až mě otec Cícero odvede do mé domoviny.</i>

18
00:01:19,041 --> 00:01:21,208
Hej, blbečku! Uhni!

19
00:01:23,541 --> 00:01:26,166
Z cesty, otrapo! Uhni!

20
00:01:39,000 --> 00:01:40,833
- Plukovníku.
<i>- Kde jsi, Virguley?</i>

21
00:01:40,916 --> 00:01:43,041
<i>Mám na tebe 12 stížností.</i>

22
00:01:43,125 --> 00:01:44,750
<i>-</i> Já byl totiž…
<i>- Třináct!</i>

23
00:01:44,833 --> 00:01:46,583
- V zácpě!
<i>- Šestnáct!</i>
........