1
00:00:06,250 --> 00:00:08,208
Zdrávas Maria, milosti plná,

2
00:00:08,291 --> 00:00:10,291
Pán s tebou.

3
00:00:10,375 --> 00:00:12,500
Požehnaná jsi mezi ženami

4
00:00:12,583 --> 00:00:13,958
a požehnaný plod…

5
00:00:14,041 --> 00:00:14,958
Stát!

6
00:00:27,083 --> 00:00:28,375
Jsem kapitán Lampião.

7
00:00:29,416 --> 00:00:31,291
Přijeli jsme plenit.

8
00:00:31,875 --> 00:00:33,333
Spolupracujte

9
00:00:33,416 --> 00:00:35,500
a nikdo nedopadne jako váš mrtvý.

10
00:00:39,000 --> 00:00:41,291
Mrtvý budeš jedině ty, ďáble!

11
00:00:41,375 --> 00:00:43,166
Sakra! To je přepadení!

12
00:00:47,791 --> 00:00:52,291
<i>Hej, krajkáři,</i>

13
00:00:52,375 --> 00:00:56,458
<i>ty, kdož krajky děláš…</i>

14
00:00:56,958 --> 00:00:57,875
Utíkejte!

15
00:00:57,958 --> 00:01:02,250
<i>Hej, krajkáři, ty, kdož krajky děláš,</i>

16
00:01:02,333 --> 00:01:06,583
<i>nauč mě je vázat</i>
<i>a já tě naučím holky lákat.</i>

17
00:01:13,958 --> 00:01:16,958
Posílám ho do pekla, kapitáne!

18
00:01:17,583 --> 00:01:18,916
Jsem nezničitelný!

19
00:01:20,958 --> 00:01:22,041
Jsem kapitán Lampião.

20
00:01:22,125 --> 00:01:25,125
<i>Hej, krajkáři…</i>

21
00:01:26,333 --> 00:01:27,875
Umři, ty pecko!

22
00:01:29,375 --> 00:01:30,416
No tak, bando!

23
00:01:31,208 --> 00:01:33,125
<i>Ty, kdož krajky děláš…</i>

24
00:01:35,791 --> 00:01:37,708
Jedeme do Mossoró, bando!

25
00:01:37,791 --> 00:01:38,916
<i>Jedem do Mossoró!</i>
........