1
00:00:06,006 --> 00:00:08,341
Chápeš, jak moc vyrostly?

2
00:00:08,425 --> 00:00:11,511
Už jsme je dávno měly zapsat do školy.

3
00:00:11,594 --> 00:00:13,054
Do školy?

4
00:00:13,138 --> 00:00:16,016
To ne, na školu jsou přece moc malé.

5
00:00:16,099 --> 00:00:19,352
Ty nejlepší školy mají pořadníky.

6
00:00:19,436 --> 00:00:22,313
Chci, aby šly do High Hills,
je to skvělá škola.

7
00:00:22,981 --> 00:00:24,733
Ale je tam šílená konkurence.

8
00:00:24,816 --> 00:00:28,236
Ne, to je to poslední,
co teď pro holky chci.

9
00:00:28,319 --> 00:00:32,323
Chtěla bych pro ně najít školu,
která by je naučila hodnotám

10
00:00:32,407 --> 00:00:34,826
a úctě k naší planetě. Víš?

11
00:00:34,909 --> 00:00:35,827
Mariano.

12
00:00:35,910 --> 00:00:40,040
Na tu školu chodila máma, pak já,
Ceci i Ro a hele kam jsme to dotáhli.

13
00:00:40,123 --> 00:00:41,458
Zavolám slečně Angie

14
00:00:41,541 --> 00:00:44,586
a domluvím s ní schůzku,
která tě přesvědčí.

15
00:00:44,669 --> 00:00:46,796
Dobře, půjdu tam jen když slíbíš,

16
00:00:46,880 --> 00:00:49,674
že se pak podíváš do školy,
kterou vyberu já.

17
00:00:49,758 --> 00:00:54,804
Dobře, ale varuju tě,
moje alma mater nemá obdoby.

18
00:00:56,556 --> 00:00:59,225
SERIÁL NETFLIX

19
00:01:56,574 --> 00:01:59,619
Jejich web je v angličtině?

20
00:01:59,702 --> 00:02:01,204
Nemají ho španělsky?

21
00:02:01,287 --> 00:02:04,582
Přesně tak. Od školky se učíme tři jazyky.

22
00:02:04,666 --> 00:02:06,960
Stejně jako robotiku a informatiku.

23
00:02:07,043 --> 00:02:12,549
Neučí vás náhodou
něco o ekologii, meditaci

........