1
00:00:01,999 --> 00:00:05,399
Dobre ... skúsime niečo iné.

2
00:00:06,559 --> 00:00:07,719
Ja ... chcem hovoriť.

3
00:00:08,919 --> 00:00:09,799
Samozrejme.

4
00:00:11,479 --> 00:00:12,479
Áno, ale nemôžem ...

5
00:00:13,519 --> 00:00:14,519
Nemôžem.

6
00:00:18,079 --> 00:00:19,959
Mám to tu domotané, viete?

7
00:00:20,559 --> 00:00:24,199
Pozrite, chcem hovoriť, chcem hovoriť, Bože ...

8
00:00:25,839 --> 00:00:28,719
Chcem vám veriť, že mi môžete pomôcť ...

9
00:00:29,639 --> 00:00:31,279
ale mám pred sebou ďalší týždeň nocí,

10
00:00:31,359 --> 00:00:34,119
ktoré musím vydržať a cítim to.

11
00:00:34,439 --> 00:00:35,599
Zrútim sa.

12
00:00:36,319 --> 00:00:38,519
Tak mi dovoľte, aby som vám pomohla.

13
00:00:40,279 --> 00:00:43,439
Povedzte mi, čo od tohoto chcete?

14
00:00:50,639 --> 00:00:52,039
Chcem byť dobrý policajt.

15
00:00:54,719 --> 00:00:58,839
Chcem robiť dobré veci.

16
00:01:00,319 --> 00:01:01,479
Áno?

17
00:01:03,919 --> 00:01:04,919
Chcem byť normálny.

18
00:01:11,851 --> 00:01:14,851
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

19
00:01:16,439 --> 00:01:17,639
<i>Hliadka Delta,</i>

20
00:01:17,719 --> 00:01:19,399
<i>môžete ísť preveriť hlásenie o mládeži,</i>

21
00:01:19,479 --> 00:01:22,559
<i>spôsobujúcej dosť veľa nepríjemností
na Park Street, prosím?</i>

22
00:01:29,659 --> 00:01:32,559
<i>Je niekto dostupný, kto by reagoval
na toto posledné hlásenie, prosím?</i>

23
00:01:37,919 --> 00:01:39,639
<i>Zdá sa, že tento chlap je oblečený,</i>

24
00:01:39,719 --> 00:01:41,199
<i>aspoň od pása nahor.</i>

25
00:01:58,519 --> 00:02:02,359
........