1
00:00:06,297 --> 00:00:07,298
KOMEDIÁLNÍ SPECIÁL NETFLIX

2
00:00:07,382 --> 00:00:10,635
<i>Dámy a pánové!</i>

3
00:00:10,719 --> 00:00:11,928
TOM PAPA
TO JE DEN!

4
00:00:12,012 --> 00:00:17,267
<i>Přivítejte Toma Papu!</i>

5
00:00:58,224 --> 00:00:59,934
Díky moc.

6
00:01:01,186 --> 00:01:02,937
Podívejme na vás.

7
00:01:03,897 --> 00:01:07,567
Podívejme, ještě žijete. Dobrá práce.

8
00:01:08,860 --> 00:01:10,320
Jsem na vás hrdý.

9
00:01:11,446 --> 00:01:13,281
Moc vám za to děkuji.

10
00:01:13,364 --> 00:01:17,368
Jsem rád, že jsem tady.
Budeme se bavit, doufám.

11
00:01:19,537 --> 00:01:23,208
Říká se, že je vzrušující doba.
A je to tak.

12
00:01:23,291 --> 00:01:25,835
Podle některých je děsivá.
S tím nesouhlasím.

13
00:01:25,919 --> 00:01:27,837
Je to vzrušující doba.

14
00:01:27,921 --> 00:01:31,299
Když se mění všechna pravidla,
můžeme si dělat, co se nám zachce.

15
00:01:32,008 --> 00:01:34,719
Pojďme třeba unášet miliardáře.

16
00:01:38,681 --> 00:01:42,560
Proč by ne? Máme hodně problémů.
A pět lidí má všechny peníze.

17
00:01:42,644 --> 00:01:46,689
Pojďme si pro ně. Kdo nás zastaví?

18
00:01:47,440 --> 00:01:50,109
Přál bych vám být miliardáři. Dobrá práce.

19
00:01:50,193 --> 00:01:52,320
Dřeli jste, změnili jste svět.

20
00:01:52,403 --> 00:01:55,281
Můžete být miliardářem na 24 hodin.

21
00:01:55,824 --> 00:01:58,785
A jestli do rána
nezačnete rozdávat chudým,

22
00:01:58,868 --> 00:02:00,036
přijdeme si pro vás.

23
00:02:02,580 --> 00:02:06,292
Dovedete si představit miliardu dolarů?
O tom se nám ani nesnilo, že?

........