1
00:00:00,000 --> 00:00:10,060
Časování a překlad do angličtiny: The Unstoppable Team @Viki.com
Překlad do češtiny: Moonm@n

2
00:01:25,380 --> 00:01:27,080
[Reset]

3
00:01:52,050 --> 00:01:55,400
Ještě vám uvařím vodu.

4
00:01:55,400 --> 00:01:59,830
Ten čaj už nevypadá nejlépe, připravím vám nový.
To nemusíte.

5
00:01:59,830 --> 00:02:02,940
Celé mě to mrzí.

6
00:02:02,940 --> 00:02:05,330
Pan Wang se ještě nikdy nezpozdil.

7
00:02:05,330 --> 00:02:08,270
Zajímalo by mě, proč přijde pozdě zrovna dnes.

8
00:02:08,270 --> 00:02:11,980
Zkusím mu zavolat a zjistím situaci.

9
00:02:21,090 --> 00:02:24,720
Dobrý den, kde jste? Co se stalo?

10
00:02:24,720 --> 00:02:26,610
Novinářka už na vás čeká skoro hodinu.

11
00:02:26,610 --> 00:02:28,760
Samozřejmě, že ji to čekání nebaví.

12
00:02:31,910 --> 00:02:34,360
Pane Wangu, co vás tak zdrželo zrovna dneska?

13
00:02:34,360 --> 00:02:37,480
Nebyl snad včera někdo za vámi, aby vám dnešní rozhovor připomenul?

14
00:02:39,850 --> 00:02:44,290
Pane Wangu, pochopte mě. Tohle je příležitost nejen pro vás, ale i pro firmu. Snad...

15
00:02:44,290 --> 00:02:46,970
Haló?

16
00:02:51,640 --> 00:02:53,610
A co kdybychom to udělali jinak?

17
00:02:53,610 --> 00:02:56,730
Ten rozhovor byste si natočili se mnou.

18
00:02:56,730 --> 00:02:58,390
Už jsme vás nechali čekat opravdu dlouho.

19
00:02:58,390 --> 00:03:01,410
A bylo by od nás nevhodné, abyste se vrátili bez rozhovoru. Můžu to vzít za něj.

20
00:03:01,410 --> 00:03:02,940
Dobře. Pojďme na to.

21
00:03:02,940 --> 00:03:04,760
Velmi vám děkuji.

22
00:03:04,760 --> 00:03:07,900
Sezení nebude ono. Raději si stoupnu.

23
00:03:07,900 --> 00:03:09,560
Klidně.

24
00:03:11,830 --> 00:03:16,430
[Najdi cennost a vrať ji majiteli. Ztělesnění ušlechtilosti a ctnosti.]

25
00:03:16,430 --> 00:03:18,300
........