1
00:00:11,666 --> 00:00:16,958
POLÍCIA OKOYAMA

2
00:00:38,708 --> 00:00:41,041
Toto je Kano z policajnej stanice.

3
00:00:41,125 --> 00:00:42,541
Niekto tam je, všakže?

4
00:00:42,625 --> 00:00:46,125
Prosím, otvorte dvere.

5
00:00:48,125 --> 00:00:50,791
Niekto je doma, všakže? Haló!

6
00:00:51,000 --> 00:00:52,083
Hej!

7
00:00:52,166 --> 00:00:55,250
Hej! Viem že ma počujete! Otvorte dvere!

8
00:01:02,166 --> 00:01:05,625
Niekto tam je, všakže? Haló!

9
00:01:07,875 --> 00:01:11,625
Hej, natáčaš ma? Hej, ty!

10
00:01:13,791 --> 00:01:18,125
Poď sem von!

11
00:01:18,250 --> 00:01:20,333
Na čo pozeráš?

12
00:01:30,583 --> 00:01:31,541
Do pekla.

13
00:01:36,125 --> 00:01:37,708
Všetko viem.

14
00:01:38,916 --> 00:01:40,750
Vy žeriete ľudí!

15
00:01:40,833 --> 00:01:42,458
Nie je to tak?

16
00:01:42,750 --> 00:01:44,625
Hej, priznaj to!

17
00:01:44,791 --> 00:01:46,916
Priznaj to!

18
00:01:47,250 --> 00:01:50,083
Viem všetko. Priznaj to.

19
00:01:50,333 --> 00:01:51,583
Hej, starec!

20
00:01:51,791 --> 00:01:55,708
Hej, starec! Priznaj to!

21
00:01:55,875 --> 00:01:57,041
No tak!

22
00:01:57,500 --> 00:02:00,041
Priznaj to!

23
00:02:00,750 --> 00:02:04,833
Vy žeriete ľudí!

24
00:02:05,166 --> 00:02:10,458
Vy žeriete ľudí!

25
00:02:10,958 --> 00:02:12,750
Ste kanibali!

........