1
00:00:00,000 --> 00:00:01,626
Toto drama je smyšlené,
osoby, místa, organizace,

2
00:00:01,710 --> 00:00:04,129
a všechna jména, prostředí a události
zobrazené v tomto dramatickém seriálu

3
00:00:04,212 --> 00:00:06,256
byly vytvořeny fiktivně.
Žádné ztotožnění se skutečnými osobami,

4
00:00:06,339 --> 00:00:09,092
podniky, místy, událostmi a produkty,
není zamýšleno a nemělo by být vyvozováno.

5
00:01:06,232 --> 00:01:09,778
VELKÁ SÁZKA

6
00:01:11,362 --> 00:01:14,199
HRANÍ

7
00:01:15,075 --> 00:01:17,535
{\an8}SHROMÁŽDĚNÍ NÁRODNÍ RADY STUDENTŮ

8
00:01:17,619 --> 00:01:22,791
{\an8}ZA SJEDNOCENÍ KOREJSKÉHO POLOOSTROVA

9
00:01:40,100 --> 00:01:41,976
{\an8}Dnes tu máme

10
00:01:42,560 --> 00:01:45,271
milion členů Národní rady studentů,

11
00:01:45,855 --> 00:01:50,985
jsem první prezident NCSR
a je mi ctí vás přivítat.

12
00:01:52,779 --> 00:01:54,697
CO NEVIDÍME, JE BUDOUCNOST,
VE KTERÉ PROHRAJEME

13
00:01:56,574 --> 00:01:57,909
VÍTĚZSTVÍ! UŽ JE TO SKORO TADY!

14
00:02:01,412 --> 00:02:02,664
V tomhle výjimečném dni

15
00:02:03,665 --> 00:02:05,166
tu stojíme…

16
00:02:05,250 --> 00:02:08,169
<i>Byl jsem pověřen,
abych byl tělesnou stráží prezidenta NCSR.</i>

17
00:02:08,253 --> 00:02:10,839
…a spojujeme své nadšení

18
00:02:12,549 --> 00:02:14,759
pro demokratické sjednocení naší země.

19
00:02:15,468 --> 00:02:16,511
Mí drazí spolužáci,

20
00:02:17,387 --> 00:02:20,181
bojujme ze všech sil

21
00:02:20,598 --> 00:02:24,018
za nový úsvit naší země!

22
00:02:24,102 --> 00:02:25,478
Upravte ústavu!

23
00:02:26,646 --> 00:02:29,691
Svrhněte diktátora!

24
........