1
00:00:01,042 --> 00:00:02,544
Táto dráma je fiktívna,
a osoby, miesta, organizácie,

2
00:00:02,627 --> 00:00:04,462
a všetky ostatné názvy, prostredie
a udalosti zobrazené

3
00:00:04,546 --> 00:00:06,172
boli fiktívne vytvorené.
Žiadna dentifikácia

4
00:00:06,256 --> 00:00:07,924
nie je vôbec úmyselná
a nemala by byť vyvodená.

5
00:01:06,232 --> 00:01:09,778
VYSOKÁ HRA

6
00:01:11,362 --> 00:01:14,199
ROLOVANIE

7
00:01:15,075 --> 00:01:17,535
{\an8}ZHROMAŽDENIE NÁRODNEJ RADY
ZÁSTUPCOV ŠTUDENTOV

8
00:01:17,619 --> 00:01:22,791
{\an8}ZA ZJEDNOTNENIE KÓREJSKEHO POLOOSTROVA

9
00:01:40,100 --> 00:01:41,976
{\an8}Jednému miliónu členov

10
00:01:42,560 --> 00:01:45,271
Národnej rady zástupcov študentov,
čo dnes prišli,

11
00:01:45,855 --> 00:01:50,985
som prvým prezidentom NRZŠ,
a je mi cťou vás pozdraviť.

12
00:01:52,779 --> 00:01:54,697
ČO NEVIDÍME, JE BUDÚCNOSŤ
V KTOREJ PREHRÁME

13
00:01:56,574 --> 00:01:57,909
VÍŤAZSTVO! JE SKORO TU!

14
00:02:01,412 --> 00:02:02,664
V tento vášnivý deň

15
00:02:03,665 --> 00:02:05,166
tu stojíme...

16
00:02:05,250 --> 00:02:08,169
<i>Prezidentovi NRZŠ ma pridelili
ako ochrankára.</i>

17
00:02:08,253 --> 00:02:10,839
...a so spoločným entuziazmom dosiahnuť

18
00:02:12,549 --> 00:02:14,759
demokratické spojenie našej krajiny.

19
00:02:15,468 --> 00:02:16,511
Spolužiaci moji,

20
00:02:17,387 --> 00:02:20,181
bojujme zo všetkým, čo máme,

21
00:02:20,598 --> 00:02:24,018
aby sme vzhliadli nového úsvitu
pre našu krajinu!

22
00:02:24,102 --> 00:02:25,478
Zmeňte ústavu!

23
00:02:26,646 --> 00:02:29,691
........