1
00:00:21,148 --> 00:00:25,777
Dej, aby skrze toto tajemství
měl tvůj služebník Theodore Marcus Graves,

2
00:00:26,778 --> 00:00:28,989
který odešel na odpočinek v Kristu,

3
00:00:29,573 --> 00:00:32,576
podíl na radosti z jeho vzkříšení.

4
00:00:33,679 --> 00:00:37,266
Odpusť mu hříchy,
jichž se ve své lidské slabosti dopustil,

5
00:00:37,909 --> 00:00:41,037
a ve své dobrotivosti
mu dopřej věčný pokoj.

6
00:00:42,121 --> 00:00:43,873
Kdy zjistíme, co se stalo?

7
00:00:43,956 --> 00:00:46,375
Z policie teď nic nedostanu.

8
00:00:46,876 --> 00:00:48,086
Jsem vyděděnec. Promiň.

9
00:00:48,169 --> 00:00:50,421
Jejich zvuk ozývá se celou zemí.

10
00:00:50,505 --> 00:00:53,424
Bůh stan postavil slunci v nebesích.

11
00:00:54,717 --> 00:00:56,886
Odešel na odpočinek v Kristu.

12
00:01:00,598 --> 00:01:01,641
Same!

13
00:01:11,067 --> 00:01:13,152
- Same.
- Same.

14
00:01:13,236 --> 00:01:15,655
Same.

15
00:01:31,003 --> 00:01:34,215
- Počkejte. Nedělejte to. Přestaňte.
- Co mi to děláte?

16
00:01:34,298 --> 00:01:37,260
Nechci, abyste si vytáhl infuzi.

17
00:01:40,763 --> 00:01:41,764
Billy?

18
00:01:42,807 --> 00:01:43,808
Hele…

19
00:01:45,184 --> 00:01:47,103
Ty přece nejsi ošetřovatel.

20
00:01:48,312 --> 00:01:49,605
Jak bys to mohl vědět?

21
00:01:50,231 --> 00:01:52,191
Ani ses mě nezeptal, kde pracuju.

22
00:01:53,553 --> 00:01:56,612
Ale uvnitř té kožené kukly
stejně moc slyšet nebylo.

23
00:01:56,696 --> 00:01:59,949
Ne. No tak, ne.

24
00:02:00,032 --> 00:02:02,910
........