1
00:00:18,198 --> 00:00:22,827
Dej, aby skrze toto tajemství
měl tvůj služebník Theodore Marcus Graves,

2
00:00:23,828 --> 00:00:26,039
který odešel na odpočinek v Kristu,

3
00:00:26,623 --> 00:00:29,626
podíl na radosti z jeho vzkříšení.

4
00:00:30,729 --> 00:00:34,316
Odpusť mu hříchy,
jichž se ve své lidské slabosti dopustil,

5
00:00:34,959 --> 00:00:38,087
a ve své dobrotivosti
mu dopřej věčný pokoj.

6
00:00:39,171 --> 00:00:40,923
Kdy zjistíme, co se stalo?

7
00:00:41,006 --> 00:00:43,425
Z policie teď nic nedostanu.

8
00:00:43,926 --> 00:00:45,136
Jsem vyděděnec. Promiň.

9
00:00:45,219 --> 00:00:47,471
Jejich zvuk ozývá se celou zemí.

10
00:00:47,555 --> 00:00:50,474
Bůh stan postavil slunci v nebesích.

11
00:00:51,767 --> 00:00:53,936
Odešel na odpočinek v Kristu.

12
00:00:57,648 --> 00:00:58,691
Same!

13
00:01:08,117 --> 00:01:10,202
- Same.
- Same.

14
00:01:10,286 --> 00:01:12,705
Same.

15
00:01:28,053 --> 00:01:31,265
- Počkejte. Nedělejte to. Přestaňte.
- Co mi to děláte?

16
00:01:31,348 --> 00:01:34,310
Nechci, abyste si vytáhl infuzi.

17
00:01:37,813 --> 00:01:38,814
Billy?

18
00:01:39,857 --> 00:01:40,858
Hele…

19
00:01:42,234 --> 00:01:44,153
Ty přece nejsi ošetřovatel.

20
00:01:45,362 --> 00:01:46,655
Jak bys to mohl vědět?

21
00:01:47,281 --> 00:01:49,241
Ani ses mě nezeptal, kde pracuju.

22
00:01:50,603 --> 00:01:53,662
Ale uvnitř té kožené kukly
stejně moc slyšet nebylo.

23
00:01:53,746 --> 00:01:56,999
Ne. No tak, ne.

24
00:01:57,082 --> 00:01:59,960
........