1
00:01:17,625 --> 00:01:22,541
Jicchak Rabin procházel velmi
těžkým obdobím, než byl zavražděn.

2
00:01:23,750 --> 00:01:27,791
Tehdy jsem ho nejvíc obdivoval.
Proč?

3
00:01:28,458 --> 00:01:32,083
Proti dohodám z Osla se vedla
obrovská propaganda.

4
00:01:32,833 --> 00:01:34,541
Vyrobili mu rakev

5
00:01:34,583 --> 00:01:37,958
a jeho figurínu oblékli
do nacistické uniformy.

6
00:01:39,166 --> 00:01:43,200
A viděl jsem, s jakou
mimořádnou odvahou to snášel.

7
00:01:43,875 --> 00:01:45,708
To bylo inspirující.

8
00:01:46,541 --> 00:01:48,708
Neustoupil, nebál se.

9
00:01:50,041 --> 00:01:52,833
Jednou jsme míjeli Wingate Institute

10
00:01:52,875 --> 00:01:55,416
a lidé plivali a křičeli na něj.

11
00:01:55,458 --> 00:01:56,875
Ohromující.

12
00:01:58,083 --> 00:01:59,950
Jako by mu to bylo jedno.

13
00:01:59,950 --> 00:02:03,083
Ne, že by neměl obavy,

14
00:02:04,166 --> 00:02:08,000
ale cítil, že podpora
pro dohody z Osla zeslábla

15
00:02:08,541 --> 00:02:10,583
a kdyby byly volby,

16
00:02:11,666 --> 00:02:13,541
pravděpodobně bychom nevyhráli.

17
00:02:15,541 --> 00:02:19,250
Proto jsme se rozhodli
uspořádat to setkání,

18
00:02:19,291 --> 00:02:22,250
to shromáždění.

19
00:02:23,541 --> 00:02:25,625
Tam, kde je teď Rabinovo náměstí.

20
00:02:26,166 --> 00:02:28,291
Báli jste se, že lidé nepřijdou?

21
00:02:28,333 --> 00:02:30,916
Byl zoufalý.

22
00:02:30,958 --> 00:02:34,875
Myslel si, že lidé nepřijdou.

23
00:02:36,416 --> 00:02:39,291
Jakmile jsme tam dorazili,
byl ohromený,

........