1
00:01:01,978 --> 00:01:05,982
SLÁVA

2
00:01:34,552 --> 00:01:36,137
Jsi vždycky takový sobec?

3
00:01:36,930 --> 00:01:40,183
Všichni na tebe čekáme.
Nemůžeš se tady učit sama.

4
00:01:48,358 --> 00:01:49,734
Jdeš s námi, že jo?

5
00:01:51,152 --> 00:01:53,905
Aha. Tongun.

6
00:01:53,988 --> 00:01:55,907
Ty prý chceš na architekturu.

7
00:01:56,866 --> 00:02:00,120
Kdyby tě něco zajímalo, ptej se.

8
00:02:00,203 --> 00:02:02,831
Ve stavebnictví se fakt doznám.

9
00:02:04,165 --> 00:02:05,583
„Vyznám“, pitomče.

10
00:02:05,667 --> 00:02:07,585
To jsem říkal, krávo.

11
00:02:07,669 --> 00:02:09,504
Řekls „doznám“, ty vole.

12
00:02:09,587 --> 00:02:11,798
Nepoučuj mě, dutohlavko.

13
00:02:11,881 --> 00:02:14,217
<i>Nespěchej, na čas si dej.</i>

14
00:02:14,300 --> 00:02:16,719
<i>Dej si záležet, až ke mně půjdeš.</i>

15
00:02:17,387 --> 00:02:22,892
<i>Moje srdce září láskou,</i>
<i>dnes v noci chci s tebou být.</i>

16
00:02:22,976 --> 00:02:27,730
<i>Zpívej píseň lásky,</i>
<i>když spolu stáváme se jedním.</i>

17
00:02:43,621 --> 00:02:46,374
<i>Tvé nohy, co toužily</i>
<i>uštědřit bolest jiným,</i>

18
00:02:46,457 --> 00:02:48,126
<i>a všem, jež kráčely s nimi.</i>

19
00:02:50,545 --> 00:02:53,131
<i>Tvé rty, co se smály neštěstí druhých,</i>

20
00:02:53,214 --> 00:02:54,966
<i>a všem, jež smály se s nimi.</i>

21
00:02:56,801 --> 00:02:58,720
<i>Tvé chlípné oči</i>

22
00:02:58,803 --> 00:03:01,514
<i>a všechny, jež k nim s láskou vzhlížely.</i>

23
00:03:01,598 --> 00:03:04,267
<i>Chci s tebou dnes tančit…</i>

24
00:03:21,534 --> 00:03:24,078
<i>Tvá ruka, která trápila a ničila,</i>

........