1
00:00:06,000 --> 00:00:10,440
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,320 --> 00:00:15,200
- Odjedeš sám?
- Jo, na začátku bych jel sám.

3
00:00:15,280 --> 00:00:16,920
Nepojedeš sám. Přestaň.

4
00:00:17,000 --> 00:00:20,840
- Když říkám sám…
- Lžeš. Přestaň, začínáš mi lézt na nervy.

5
00:00:20,920 --> 00:00:22,280
Přestaň se přetvařovat.

6
00:00:24,920 --> 00:00:28,720
{\an8}Ve skutečnosti plánuje
v září odjet s kamarádem do USA.

7
00:00:28,800 --> 00:00:31,520
{\an8}Něco, co mi zapomněl říct.

8
00:00:31,600 --> 00:00:33,040
Jeho máma mi to řekla.

9
00:00:33,120 --> 00:00:35,600
A teď ho stavím před hotovou věc.

10
00:00:35,680 --> 00:00:37,280
Tohle je nejlepší způsob,

11
00:00:37,360 --> 00:00:39,040
jak vysvětlit, jak se cítím.

12
00:00:39,120 --> 00:00:41,440
- S kým tam jedeš?
- Nech mě to doříct.

13
00:00:41,520 --> 00:00:43,240
Řekni pravdu.

14
00:00:43,320 --> 00:00:45,880
V podstatě,
protože jsi nechtěla jet se mnou

15
00:00:45,960 --> 00:00:48,480
a říkala: „Ne, ne,“
tak jsem řekl Nathanovi.

16
00:00:49,360 --> 00:00:53,080
Poprosil jsem ho,
aby jel se mnou na malou dovolenou

17
00:00:53,160 --> 00:00:56,040
a zároveň tam můžu udělat průzkum.

18
00:00:56,120 --> 00:00:57,600
Takže všechny ty řeči,

19
00:00:57,680 --> 00:01:00,520
že pojedeš první,
ať nemusíme spát pod mostem,

20
00:01:00,600 --> 00:01:01,440
to byla lež.

21
00:01:01,520 --> 00:01:05,520
Jedeš tam s kamarádem,
jak jsi před chvíli řekl: „Na dovolenou.“

22
00:01:05,600 --> 00:01:08,200
- Není to dovolená.
- To jsi řekl, Sophianne.

23
00:01:08,280 --> 00:01:10,640
........