1
00:00:15,416 --> 00:00:19,541
Proč někdo vyhazuje
ikonickýho hafana Spudse MacKenzieho?

2
00:00:19,625 --> 00:00:21,208
Vždyť je to raritka!

3
00:00:21,291 --> 00:00:23,458
Kdo že to byl?

4
00:00:23,541 --> 00:00:25,500
Ultimátní párty pes.

5
00:00:25,583 --> 00:00:30,541
Jezdil na skejtu,
kalil s vysokoškoláky a klátil roštěnky.

6
00:00:30,625 --> 00:00:34,916
Počkat. Chceš říct, že ten psal
spal s normálními ženami?

7
00:00:35,000 --> 00:00:38,791
Tehdy byla jiná doba.
Pojď se mnou pořádně zabrat.

8
00:00:38,875 --> 00:00:41,375
Raz, dva, tři…

9
00:00:47,500 --> 00:00:50,583
Ty, svalovče, píchneš nám?

10
00:00:50,666 --> 00:00:51,791
Co potřebujete?

11
00:00:51,875 --> 00:00:55,208
Popadni tohle lano.
A klidně i něco dalšího.

12
00:00:55,291 --> 00:00:58,708
Ukaž se. Tipuju tak 190 cenťáků, 95 kilo?

13
00:00:58,791 --> 00:01:01,875
Jo. Trefila jste se. Jak to děláte?

14
00:01:01,958 --> 00:01:03,958
Teta je na to specialistka.

15
00:01:04,041 --> 00:01:08,041
Výchovný poradce na střední
jí radil, ať jde dělat do cirkusu.

16
00:01:09,416 --> 00:01:12,416
Danieli, vyběhni nahoru
a prcni to do bytu.

17
00:01:13,000 --> 00:01:14,125
„Prcni.“

18
00:01:14,208 --> 00:01:15,875
Nikam nejdu.

19
00:01:15,958 --> 00:01:19,708
Neva. Aspoň vyndám ty podprdy,
co jsem sušila v troubě.

20
00:01:19,791 --> 00:01:22,125
Ty tu někde bydlíš?

21
00:01:22,208 --> 00:01:26,000
Nebo jen tak chodíš po městě
a ochmatáváš, na co si kdo ukáže?

22
00:01:26,083 --> 00:01:29,458
Promiň, to mně nějak ojelo. Ujelo!

23
00:01:29,541 --> 00:01:30,375
Ježiši.
........