1
00:00:01,001 --> 00:00:03,003
Tento snímek zobrazuje mimo jiné

2
00:00:03,087 --> 00:00:05,089
myšlenky na sebevraždu

3
00:00:05,172 --> 00:00:07,174
a sebepoškozování.

4
00:00:07,258 --> 00:00:10,845
Doporučujeme uvážlivý přístup.

5
00:01:07,610 --> 00:01:08,569
To je veverka.

6
00:01:11,906 --> 00:01:13,574
Ta veverka...

7
00:01:14,283 --> 00:01:15,367
Chyť ji.

8
00:01:18,996 --> 00:01:19,955
Je to veverka.

9
00:01:22,917 --> 00:01:23,751
Jdi.

10
00:02:37,449 --> 00:02:38,576
Nehraj si s ním.

11
00:02:39,660 --> 00:02:41,787
Vezmu si ho.

12
00:02:46,834 --> 00:02:47,751
Sněz ho.

13
00:02:55,843 --> 00:02:57,011
Jsme divoká zvířata.

14
00:02:57,428 --> 00:02:59,263
Já a ty, jsme divocí.

15
00:03:01,891 --> 00:03:05,019
ÚTULEK V AMAZONII

16
00:03:07,688 --> 00:03:11,066
PERUÁNSKÁ AMAZONIE

17
00:03:12,610 --> 00:03:14,445
PĚT HODIN OD NEJBLIŽŠÍHO MĚSTA

18
00:03:14,528 --> 00:03:15,362
Pojď sem.

19
00:03:33,589 --> 00:03:34,548
Na záda.

20
00:03:36,508 --> 00:03:38,719
<i>Reintrodukce měla jediný důvod,</i>

21
00:03:38,802 --> 00:03:41,805
<i>vrátit divokou kočku zpět</i>
<i>do divoké přírody.</i>

22
00:03:42,723 --> 00:03:43,933
<i>Ale je to prostě těžké.</i>

23
00:03:44,975 --> 00:03:47,478
<i>Je těžké nechat odejít to, co milujete.</i>

24
00:03:48,270 --> 00:03:50,272
<i>Obzvlášť, když to necháváte</i>

25
00:03:50,356 --> 00:03:53,400
<i>v jednom z nejnebezpečnějších</i>
........