1
00:00:07,222 --> 00:00:08,946
Minule v Yellowstone

2
00:00:12,797 --> 00:00:14,942
Ten chlapec žil dokonalý život,
Monico.

3
00:00:15,106 --> 00:00:17,589
Jediné, co poznal bylo,
že jsi ho milovala.

4
00:00:19,652 --> 00:00:22,978
Johne, tohle není vhodná chvíle,
ale musíme si promluvit.

5
00:00:23,186 --> 00:00:25,635
Myslím, že bychom se měli
setkat v rezervaci.

6
00:00:25,660 --> 00:00:28,012
Ukázat lidem, že ti na nich záleží
natolik, že za nimi přijedeš.

7
00:00:28,101 --> 00:00:29,601
To udělat můžu.

8
00:00:29,670 --> 00:00:32,601
Přišli za mnou strážci parku
a ptali se

9
00:00:32,670 --> 00:00:34,118
na vlky, kteří se tu zdržovali.

10
00:00:34,187 --> 00:00:36,394
Tak jsem je snažil přechytračit,
ale zdá se, že se mi to nepovedlo.

11
00:00:36,463 --> 00:00:37,946
Kde jsou ti vlci teď?

12
00:00:38,015 --> 00:00:40,012
Na místě, kde je nikdo nenajde.

13
00:00:40,229 --> 00:00:42,780
Cítím se trošku nezodpovědně.

14
00:00:48,453 --> 00:00:50,601
Ani to není její pravé jméno.

15
00:00:50,670 --> 00:00:53,980
- Vidím, že jsi to přežila.
- Díky.

16
00:00:54,049 --> 00:00:57,705
A když pomyslím, jak těžce jsem si
mákla, abych tě do lochu dostala.

17
00:00:57,774 --> 00:01:00,739
Za všechno, co bylo předtím.
Za to se ti omlouvám.

18
00:01:00,808 --> 00:01:02,946
Byla jsem hrozná.

19
00:01:03,015 --> 00:01:04,912
Protáhla jsi mě peklem.

20
00:01:45,154 --> 00:01:47,809
Vyklušeme na Mount Chisholm,

21
00:01:48,039 --> 00:01:49,488
tam se utáboříme...

22
00:01:49,611 --> 00:01:52,316
potom je odvedeme dolů do Lewis Creek.

23
00:01:52,363 --> 00:01:56,632
........