1
00:00:06,965 --> 00:00:12,095
DOKUMENTÁRNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,178 --> 00:00:13,930
Siya Kolisi je kapitán

3
00:00:14,014 --> 00:00:18,101
jihoafrického národního
ragbyového týmu „Springboks“.

4
00:00:18,184 --> 00:00:20,186
Ve své práci na hřišti i mimo něj

5
00:00:20,270 --> 00:00:24,315
Siya uchovává odkaz
svého hrdiny Nelsona Mandely,

6
00:00:24,399 --> 00:00:27,485
aby inspiroval další generaci
vůdců Jižní Afriky.

7
00:00:28,111 --> 00:00:30,989
Madiba Mandela je pro mě velkou inspirací.

8
00:00:31,072 --> 00:00:34,034
První Afričan,
který oslovil svět za hranice JAR.

9
00:00:34,117 --> 00:00:38,663
To, jakým způsobem dělal svoji práci

10
00:00:38,747 --> 00:00:42,333
a vkládal do ni lásku a odpuštění.

11
00:00:42,417 --> 00:00:45,462
Doufám, že dokážu odvést
aspoň procento práce,

12
00:00:45,545 --> 00:00:48,131
kterou chtěl pro Jižní Afriku vykonat.

13
00:00:48,631 --> 00:00:51,051
Tento dokument inspiroval Nelson Mandela,

14
00:00:51,760 --> 00:00:56,347
který řekl:
„V životě nejde jen o to, zda jsme žili…

15
00:00:56,431 --> 00:00:59,934
… ale zda jsme dokázali
změnit životy ostatních.

16
00:01:00,018 --> 00:01:03,855
Tak se pozná význam našeho života.“

17
00:01:04,689 --> 00:01:08,151
Jeho život zanechal na světě
trvalou stopu,

18
00:01:08,234 --> 00:01:12,238
odkaz, který inspiroval ostatní povstat…

19
00:01:12,322 --> 00:01:15,742
… bojovat za změnu a stát se vůdci.

20
00:01:15,825 --> 00:01:18,495
Tento dokument je na památku Madiby.

21
00:01:19,329 --> 00:01:22,957
Jeho cílem je připomenout,
jak může člověk pohnout světem.

22
00:01:23,041 --> 00:01:26,336
Je o lidech,
kteří učinili odvážná rozhodnutí,

23
00:01:26,419 --> 00:01:30,173
........