1
00:00:19,117 --> 00:00:22,852
Krev mých nepřátel
je navždy zvěčněna

2
00:00:22,895 --> 00:00:24,114
na mém d'k tahg.

3
00:00:25,368 --> 00:00:29,598
Pořád cítím chuť jejich
posledních panických výkřiků.

4
00:00:31,126 --> 00:00:33,119
Moje smrt bude extáze.

5
00:00:33,163 --> 00:00:36,387
Slavný konec, který mě zavede
přímo do Sto'Vo'Koru.

6
00:00:36,431 --> 00:00:40,174
Udělal jsem čest svému domu,
ale uděláš to i ty?

7
00:00:41,418 --> 00:00:44,274
<i>Kolik vojáků v klingonské říši</i>

8
00:00:44,317 --> 00:00:46,310
<i>bude dokazovat jejich toduj?</i>

9
00:00:46,354 --> 00:00:49,095
- Čtyři!
<i>- Slyšel jsem... čtyři.</i>

10
00:00:49,139 --> 00:00:53,186
<i>A tak začíná největší
dobrodružství vašeho života.</i>

11
00:00:53,230 --> 00:00:56,059
<i>Všichni na této
výpravě zemřete,</i>

12
00:00:56,102 --> 00:00:59,279
<i>ale uděláte to se ctí?</i>

13
00:01:02,935 --> 00:01:04,973
- Jo!
- Čest!

14
00:01:24,997 --> 00:01:28,397
Star Trek - Podpalubí S03E02
Přeložil: TAURUS33

15
00:02:15,225 --> 00:02:17,480
No tak, přirozená dvacítka.

16
00:02:17,923 --> 00:02:21,361
<i>Qapla'!
Hodil jsi 18,</i>

17
00:02:21,405 --> 00:02:23,581
<i>což znamená, že petaQ
je ztuhlý strachy</i>.

18
00:02:23,625 --> 00:02:25,148
<i>tvým bojovým pokřikem.</i>

19
00:02:25,191 --> 00:02:26,541
Dobře, zatímco je ztuhlý,

20
00:02:26,584 --> 00:02:28,004
srazím ho k zemi svým mek'lethem.

21
00:02:28,847 --> 00:02:30,419
<i>- Tvá rána dopadla.</i>
- Jo.

22
00:02:30,462 --> 00:02:32,895
<i>Ale jeho bratr přísahá pomstu.</i>

........