1
00:00:17,120 --> 00:00:18,199
Tohle je Munechika.

2
00:00:19,559 --> 00:00:20,600
Agent Munechika.

3
00:00:24,000 --> 00:00:25,839
Nic se neděje. Ano?

4
00:00:26,480 --> 00:00:28,039
Chceme si jen promluvit.

5
00:00:29,600 --> 00:00:31,160
Jen v přítomnosti mýho právníka.

6
00:00:32,560 --> 00:00:35,880
Dobře. V tom případě
naplánujeme slyšení.

7
00:00:35,960 --> 00:00:38,679
Dopis vám přijde do pěti dnů.
Můžete jít.

8
00:00:40,880 --> 00:00:41,880
Co chcete?

9
00:00:47,200 --> 00:00:49,079
-Co to je?
-Podívejte se.

10
00:00:49,960 --> 00:00:53,200
Zjistíte, že vás sledujeme
už delší dobu.

11
00:00:54,119 --> 00:00:57,640
Víme například,
že jste Claudiův bílý kůň,

12
00:00:57,960 --> 00:01:00,759
a že váš obchod
je součástí jeho sítě.

13
00:01:00,840 --> 00:01:04,079
Máme tolik důkazů, že bychom vás
mohli na místě zatknout.

14
00:01:04,840 --> 00:01:06,840
Ale to zatím nechceme.

15
00:01:07,480 --> 00:01:10,959
Když nám pomůžete
chytit velkou rybu,

16
00:01:11,400 --> 00:01:12,400
můžeme...

17
00:01:14,040 --> 00:01:15,000
Williame?

18
00:01:18,480 --> 00:01:19,519
Williame?

19
00:01:22,200 --> 00:01:23,480
Ježíši...

20
00:01:24,519 --> 00:01:26,640
Klid, chlapče.
Zhluboka dýchej.

21
00:01:27,719 --> 00:01:30,799
Nemáme tu vodu, Munechiko?

22
00:01:34,000 --> 00:01:34,959
Tady.

23
00:01:39,400 --> 00:01:40,480
Podívejte se na mě.
........