1
00:01:10,725 --> 00:01:12,602
<i>Násilí.</i>

2
00:01:18,232 --> 00:01:20,109
<i>Tyranie.</i>

3
00:01:23,821 --> 00:01:25,656
<i>Intriky.</i>

4
00:01:28,785 --> 00:01:30,620
<i>Moc.</i>

5
00:01:32,997 --> 00:01:38,294
<i>Po smrti Karla IV., českého krále</i>
<i>a císaře Svaté říše římské,</i>

6
00:01:38,669 --> 00:01:41,422
<i>se vše změnilo k horšímu.</i>

7
00:01:42,507 --> 00:01:47,720
<i>Začalo se šířit temno
a většina Evropy se utápěla v chaosu.</i>

8
00:01:53,184 --> 00:01:57,688
<i>Kontinent zachvátila</i>
<i>válka, mor a hlad.</i>

9
00:01:59,440 --> 00:02:05,029
<i>Katolická církev je tak rozpolcená,</i>
<i>že byli zvoleni dva papežové.</i>

10
00:02:06,948 --> 00:02:12,537
<i>Jeden v Římě a jeden pod ochranou</i>
<i>francouzského krále v Avignonu.</i>

11
00:02:17,333 --> 00:02:22,421
<i>Pouze korunovace nového císaře</i>
<i>může nastolit vládu práva.</i>

12
00:02:25,299 --> 00:02:31,097
<i>Ale prvorozený syn Karla IV.,
český král Václav, který byl vybrán,</i>

13
00:02:31,180 --> 00:02:33,307
<i>se topí v dluzích.</i>

14
00:02:35,143 --> 00:02:38,771
<i>Korunovat jej může pouze papež v Římě.</i>

15
00:02:39,438 --> 00:02:43,568
<i>Ale všichni, kdo podporují</i>
<i>druhého papeže ve Francii,</i>

16
00:02:43,651 --> 00:02:48,322
<i>se teď jeho korunovaci</i>
<i>snaží zabránit za každou cenu.</i>

17
00:02:52,000 --> 00:02:57,000
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝM PŘÍBĚHEM

18
00:02:58,700 --> 00:03:03,600
JAN ŽIŽKA

19
00:03:18,603 --> 00:03:20,521
Bože, odpusť nám,

20
00:03:22,857 --> 00:03:25,067
co hodláme učinit.

21
00:03:32,900 --> 00:03:34,500
{\an8}ITÁLIE, ROK 1402

22
00:03:34,660 --> 00:03:35,995
{\an8}Osm.

23
00:03:38,247 --> 00:03:40,124
Sedm.
........