1
00:00:01,189 --> 00:00:03,499
FILMHOUSE uvádí

2
00:00:25,588 --> 00:00:27,791
V 80. letech 19. století
(na rozdíl od současnosti)

3
00:00:28,091 --> 00:00:30,502
byl Londýn útočištěm politických
uprchlíků všech národností.

4
00:00:30,802 --> 00:00:33,088
Byli pod trvalou kontrolou svých
ambasád a Scotland Yardu.

5
00:00:33,388 --> 00:00:37,324
Byla to úrodná půda pro
nejrůznější komploty a zrady.

6
00:02:40,056 --> 00:02:43,385
Fantazie je nejneproduktivnější
forma moralizování.

7
00:02:43,685 --> 00:02:46,179
-Styďte se, Michaelisi.
-Jak můžete popírat diskuze

8
00:02:46,479 --> 00:02:50,683
-o budoucnosti, což je...
-Já popřu cokoli.

9
00:02:50,983 --> 00:02:54,396
...je jedním z nejsilnějších způsobů,
jak podchytit emoce davu.

10
00:02:54,696 --> 00:02:58,149
Já popřu cokoli, co používá
zjevná zjednodušení.

11
00:02:58,449 --> 00:03:03,196
Pravda je komplexní. Když jí odeberete
její komplexnost, celou ji zničíte.

12
00:03:03,496 --> 00:03:06,324
A jestliže zničíte pravdu,
stavíte jenom a jenom na písku.

13
00:03:06,624 --> 00:03:08,410
Co rozumíte tou vaší pravdou?
A historie je odbytá veličina.

14
00:03:08,710 --> 00:03:10,495
Nechte mě domluvit, příteli.
Vy jste to ještě nepochopili?

15
00:03:10,795 --> 00:03:13,039
Mně se to zdá zřejmé,
to je neoddiskutovatelné.

16
00:03:13,339 --> 00:03:14,916
Já vám něco povím.
To není výplod jejich hlav.

17
00:03:15,216 --> 00:03:17,836
Myšlenky nemají v kurzu dějin místo.
Rozhodně ne ty vaše.

18
00:03:18,136 --> 00:03:21,464
Myslím, že jsem měl více volného času
o tom přemýšlet, než kdokoli jiný.

19
00:03:21,764 --> 00:03:23,383
-Skutečně?
-Skutečně.

20
00:03:23,683 --> 00:03:27,053
Společnost mi poskytla
dostatek času k rozjímání.

21
........