1
00:00:12,053 --> 00:00:14,973
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,850 --> 00:00:18,852
{\an8}ČERVENÁ

3
00:00:18,935 --> 00:00:20,770
{\an8}RÁNO PO LOUPEŽI

4
00:00:38,246 --> 00:00:41,833
<i>Nikdo neurčí přesný okamžik,</i>
<i>kdy se to celé rozpadlo.</i>

5
00:00:44,335 --> 00:00:45,920
<i>Když se emoce vyhrotily…</i>

6
00:00:48,631 --> 00:00:50,050
<i>když nastoupily zbraně…</i>

7
00:00:52,343 --> 00:00:54,262
<i>a když člověka přemohl strach…</i>

8
00:00:57,223 --> 00:00:59,517
<i>když vůdce už nebyl schopen vést.</i>

9
00:01:13,990 --> 00:01:15,241
<i>Každé špatné rozhodnutí…</i>

10
00:01:18,787 --> 00:01:19,954
<i>každý chybný krok…</i>

11
00:01:25,210 --> 00:01:26,920
<i>přehrajte si je znovu, chcete-li.</i>

12
00:01:31,382 --> 00:01:36,054
<i>Podezření, vina, lži.</i>

13
00:02:26,437 --> 00:02:29,774
<i>Nikdo neurčí přesný okamžik,</i>
<i>kdy se to celé rozpadlo.</i>

14
00:03:03,516 --> 00:03:06,853
<i>30 let informuji o bouřích,</i>
<i>ale neviděl jsem hybridní bouři…</i>

15
00:03:08,354 --> 00:03:10,523
<i>s trojnásobným ničivým účinkem.</i>

16
00:03:10,607 --> 00:03:12,525
<i>Říká se jí dokonalá bouře.</i>

17
00:03:12,609 --> 00:03:14,277
<i>Oceán se valí na pevninu…</i>

18
00:03:14,360 --> 00:03:17,030
<i>Jak Ignác opouští město a míří na sever,</i>

19
00:03:17,113 --> 00:03:20,450
<i>přicházejí zprávy o výbuchu v Center Mall.</i>

20
00:03:21,034 --> 00:03:24,996
<i>Po celém městě je naprostá spoušť.</i>

21
00:03:25,079 --> 00:03:27,749
<i>Každá ulice, každé viditelné místo…</i>

22
00:03:27,832 --> 00:03:32,128
<i>Přímo zde na Times Square</i>
<i>většinu ostrova zahalila tma,</i>

23
00:03:32,212 --> 00:03:33,880
<i>zatímco v dáli se blýská</i>

24
00:03:33,963 --> 00:03:37,300
<i>a zbytek oblohy září jako vždy.</i>

........