1
00:00:00,375 --> 00:00:02,291
Tento film je pamflet.

2
00:00:02,375 --> 00:00:04,416
Odmítáme drogy a alkohol.

3
00:00:25,958 --> 00:00:30,416
STOPROCENTNĚ FIKTIVNÍ PŘÍBĚH
INSPIROVANÝ STOVKOU PRAVDIVÝCH UDÁLOSTÍ

4
00:01:20,333 --> 00:01:23,875
{\an8}Ano, mami, rozešli jsme se.
Nehodíme se k sobě.

5
00:01:23,958 --> 00:01:28,000
{\an8}Chtěla děti, a já… Prostě chtěla děti.

6
00:01:28,750 --> 00:01:31,250
Mami, abych měl svůj dům, musím ho koupit.

7
00:01:32,083 --> 00:01:34,416
A dítě tě brzdí v kariéře.

8
00:01:35,375 --> 00:01:38,333
Přesně tak! To jsem říkal.

9
00:01:38,416 --> 00:01:42,541
Až budu projektový manažer,
dám ti vnoučata.

10
00:01:42,625 --> 00:01:44,375
Brácho, nemáš jeden leu?

11
00:01:44,458 --> 00:01:46,333
- Co je to?
- Peníze.

12
00:01:46,416 --> 00:01:48,333
- Máš Revolut?
- Co je to?

13
00:01:48,416 --> 00:01:51,541
Jak chceš, abych ti pomohl,
když si nepomůžeš sám?

14
00:01:52,958 --> 00:01:53,958
SÁZKA NA TEAMBUILDING

15
00:01:54,041 --> 00:01:56,041
<i>Vítejte ve FU Global!</i>

16
00:01:57,875 --> 00:01:59,875
Aha.

17
00:02:01,083 --> 00:02:01,958
Musím končit,

18
00:02:02,041 --> 00:02:02,958
jdu pozdě.

19
00:02:03,791 --> 00:02:06,375
Ano, byl jsem u doktora.

20
00:02:07,958 --> 00:02:09,416
Ne, jsem v pořádku.

21
00:02:10,583 --> 00:02:11,958
Nic vážného.

22
00:02:12,041 --> 00:02:15,583
Podle doktora možná trpím úzkostí.

23
00:02:16,500 --> 00:02:17,333
Ne!

24
00:02:18,208 --> 00:02:20,250
........