1
00:00:33,000 --> 00:00:38,860
{\an8}<i>PALAWAN,
FILIPÍNY</i>

2
00:01:10,200 --> 00:01:13,640
-Kolik?
-2:19, dobrá práce, slečno!

3
00:01:22,439 --> 00:01:24,000
Všechny vzorky jsou v pořádku.

4
00:01:24,000 --> 00:01:26,440
Bez známek fragmentace
nebo rozpadu tkáně.

5
00:01:26,760 --> 00:01:28,439
Překonala jsem
svůj rekord o 14 sekund.

6
00:01:29,799 --> 00:01:32,760
-Jste dobrý učitel.
-Ani zdaleka ne tak jako můj otec.

7
00:01:33,319 --> 00:01:34,760
To jsme dva.

8
00:01:38,640 --> 00:01:39,959
Kdo je to?

9
00:01:42,040 --> 00:01:43,120
Nevím.

10
00:01:59,519 --> 00:02:00,640
Ahoj, mohu vám pomoci?

11
00:02:01,400 --> 00:02:02,879
Jak se mají vaše rybičky?

12
00:02:05,719 --> 00:02:08,479
-Promiňte, my se známe?
-Obávám se, že ne.

13
00:02:08,560 --> 00:02:09,639
Alec Kurtz.

14
00:02:10,439 --> 00:02:12,919
Vaši kolegové z Trinity
mi řekli, kde vás najdu.

15
00:02:14,680 --> 00:02:15,879
Je to nádhera!

16
00:02:16,879 --> 00:02:19,560
Přijel jste až sem,
abyste se pokochal výhledem, nebo...?

17
00:02:20,520 --> 00:02:21,520
Určitě ne.

18
00:02:22,639 --> 00:02:24,479
-Něco pro vás mám.
-Co to je?

19
00:02:25,439 --> 00:02:26,759
Nabídka, kterou nelze odmítnout.

20
00:02:34,000 --> 00:02:35,120
Kdo má projekt na starosti?

21
00:02:35,479 --> 00:02:36,920
Obávám se, že to nesmím říct.

22
00:02:39,599 --> 00:02:41,199
Ta suma je měsíční plat,
nebo...?

23
00:02:41,680 --> 00:02:43,600
........