1
00:00:57,643 --> 00:00:59,790
Takže jsme zase přátelé?

2
00:01:01,809 --> 00:01:03,722
- Bello?
- Ano?

3
00:01:03,723 --> 00:01:06,188
Řekl jsem: Jsme zase přátelé?

4
00:01:06,308 --> 00:01:08,002
Ano.

5
00:01:08,122 --> 00:01:10,432
Takže? Řekni to.

6
00:01:13,194 --> 00:01:15,992
- Zase jsme přátelé.
- Dobře.

7
00:01:16,803 --> 00:01:19,963
Víš, že špatně snáším,
když s tebou nejsem zadobře.

8
00:01:24,283 --> 00:01:25,918
Musíš?

9
00:01:35,283 --> 00:01:37,283
Belluško.

10
00:01:38,984 --> 00:01:41,082
Bylo to hezké, ne?

11
00:01:41,202 --> 00:01:42,738
Ano.

12
00:01:43,245 --> 00:01:45,971
Tak proč vypadáš tak mrzutě?

13
00:01:47,163 --> 00:01:49,682
Mám toho hodně na srdci.

14
00:01:49,683 --> 00:01:52,602
- Neříkej mi to.
- Vím, že nesnášíš řeči o penězích.

15
00:01:52,603 --> 00:01:54,162
Ne že bych je nesnášel,

16
00:01:54,163 --> 00:01:57,780
nesnáším všechny ty nepříjemnosti,
které přichází, když jich není dost!

17
00:02:00,003 --> 00:02:03,630
Samozřejmě existuje snadné řešení
toho všeho, miláčku.

18
00:02:03,750 --> 00:02:08,368
Ne. Cecile, není nic snadného
žádat mého otce o další peníze.

19
00:02:08,488 --> 00:02:09,856
Je to tu zase.

20
00:02:09,976 --> 00:02:12,627
Byl velkorysý.
Byl k nám více než štědrý.

21
00:02:12,747 --> 00:02:13,722
Prosím tě!

22
00:02:13,723 --> 00:02:16,522
Vyplatil přesně to, co bylo
dohodnuté v naší manželské dohodě.

23
00:02:16,523 --> 00:02:19,162
- Ani o penny víc nebo míň.
........