1
00:01:25,150 --> 00:01:28,290
VEŘEJNÁ ŠKOLA
QUEENS 173 NEW YORK 1980

2
00:01:29,561 --> 00:01:31,363
Dobře, všichni. Uklidněte se.

3
00:01:31,398 --> 00:01:32,661
Dobrá.

4
00:01:32,696 --> 00:01:35,169
Vřele vás vítám
na vašem prvním školním dni.

5
00:01:35,204 --> 00:01:38,964
Jmenuji se, pan Turkeltaub.

6
00:01:40,968 --> 00:01:43,034
Pan Turkeltaub.

7
00:01:43,069 --> 00:01:46,378
Jste v šesté třídě, což znamená,

8
00:01:46,413 --> 00:01:49,381
že na každého
z vás čeká daleko víc zodpovědnosti.

9
00:01:49,416 --> 00:01:51,977
Takže tady nahoře na tabuli,

10
00:01:52,012 --> 00:01:54,386
vám každý den napíšu domácí úkol

11
00:01:54,421 --> 00:01:56,388
včetně úloh

12
00:01:56,423 --> 00:01:58,654
a termínu odevzdání.

13
00:01:58,689 --> 00:02:00,359
Budete zodpovědní,

14
00:02:00,394 --> 00:02:03,557
protože chceme,
abyste reprezentovali naši školu.

15
00:02:03,595 --> 00:02:05,331
Tak dobře.

16
00:02:05,366 --> 00:02:07,564
Čas na vaši docházku.

17
00:02:07,599 --> 00:02:09,566
Jennifer Ashkenaziová.

18
00:02:09,601 --> 00:02:11,095
Zde.

19
00:02:12,197 --> 00:02:13,570
Keith Breslow.

20
00:02:13,605 --> 00:02:14,901
Zde.

21
00:02:14,936 --> 00:02:16,639
Michelle Chenová.

22
00:02:16,674 --> 00:02:18,641
- Zde.
- Sharon Cohenová.

23
00:02:18,676 --> 00:02:19,676
Ukaž mi to.

24
00:02:19,677 --> 00:02:20,742
Zde.
........