1
00:00:01,000 --> 00:00:02,750
<i>Prosím, vyberte si mňa.</i>

2
00:00:02,833 --> 00:00:05,208
-Zachránime Willowa.
-A Kit.

3
00:00:05,291 --> 00:00:07,083
<i>A ostatných, ktorých uniesli.</i>

4
00:00:07,708 --> 00:00:09,958
VIDELI STE

5
00:00:10,041 --> 00:00:13,541
<i>-Ty si Willow.</i>
<i>-A ty nie si Madmartigan.</i>

6
00:00:13,625 --> 00:00:14,708
Zdravím vás.

7
00:00:14,791 --> 00:00:18,375
Ktorá z vás je Elora Danan?

8
00:00:23,000 --> 00:00:24,833
Mads ma po 20 rokoch vyhľadal

9
00:00:24,916 --> 00:00:26,875
a prizval na posledné dobrodružstvo.

10
00:00:26,958 --> 00:00:29,291
<i>-Nájsť kyrys.</i>
-Áno.

11
00:00:29,375 --> 00:00:31,291
<i>Vložil som Lux a nič.</i>

12
00:00:31,375 --> 00:00:34,125
Je len jediný spôsob, ako zistíme,
či funguje na tebe.

13
00:00:34,708 --> 00:00:37,250
<i>Kit. Počuješ ma?</i>

14
00:00:37,333 --> 00:00:39,875
<i>Tvoj otec sa vydal bojovať s tým,</i>
<i>čo je dole,</i>

15
00:00:39,958 --> 00:00:43,333
<i>lebo veril, že jeden z vás ochráni to,</i>
<i>na čom najviac záleží.</i>

16
00:00:43,416 --> 00:00:44,916
Na čom záleží najviac?

17
00:00:45,000 --> 00:00:46,583
Na Elore Danan.

18
00:00:46,666 --> 00:00:48,041
A teraz už padaj.

19
00:00:51,416 --> 00:00:52,583
Mohla som ho priviesť

20
00:00:52,666 --> 00:00:57,458
a konečne pochopiť, prečo si zakaždým
vyberie teba namiesto mňa!

21
00:00:58,833 --> 00:01:00,000
Čo tvoja vízia?

22
00:01:00,083 --> 00:01:01,791
Videl si ju bojovať so Strigou.

23
00:01:01,875 --> 00:01:06,541
<i>Nech robím čokoľvek,</i>
<i>aby náš svet prežil, ona musí zomrieť.</i>

........