1
00:00:11,970 --> 00:00:14,431
Někdy tak v roce 2005

2
00:00:14,973 --> 00:00:18,143
jsme s matkou byli
ve společenském klubu v Palm Beach.

3
00:00:18,226 --> 00:00:20,937
Bylo nádherně. Hráli jsme golf.

4
00:00:23,857 --> 00:00:28,319
A šli jsem si nahoru na balkón sníst oběd.

5
00:00:28,403 --> 00:00:32,073
Posadili nás ke stolu
a byla tam jenom jedna další dvojice,

6
00:00:32,157 --> 00:00:35,660
což byl Bernie Madoff a jeho žena Ruth.

7
00:00:37,037 --> 00:00:38,913
A matka si jich hned všimla.

8
00:00:38,997 --> 00:00:40,290
„Jé, to je Bernie.“

9
00:00:40,373 --> 00:00:43,752
Přišla k nim a začali si povídat
a představila mě.

10
00:00:44,335 --> 00:00:46,963
„Tohle je Jeff, můj syn. Má u vás účet.“

11
00:00:48,381 --> 00:00:52,135
A já si s panem Madoffem potřásl rukou.
Byl jsem celý paf.

12
00:00:52,761 --> 00:00:55,180
On byl na Palm Beach za boha.

13
00:00:56,514 --> 00:00:58,475
Za boha financí.

14
00:00:59,934 --> 00:01:01,603
Vrátili jsme se ke stolu

15
00:01:02,645 --> 00:01:05,815
a moje matka tím svým stylem prohlásila:

16
00:01:05,899 --> 00:01:09,486
„Je to úžasný člověk!“

17
00:01:09,569 --> 00:01:13,907
Ale pak dodala:
„Jedno je na něm ale zvláštní.

18
00:01:15,700 --> 00:01:17,744
Nikdy se ti nepodívá do očí.“

19
00:01:20,497 --> 00:01:22,457
Matce to došlo nejdřív ze všech.

20
00:01:22,957 --> 00:01:24,459
Jenom si to neposkládala.

21
00:01:25,877 --> 00:01:29,089
Protože tenhle bůh byl démon, ďábel.

22
00:01:30,006 --> 00:01:31,716
{\an8}PROSINEC 2008

23
00:01:31,800 --> 00:01:33,927
{\an8}<i>Byl zadržen Bernie Madoff,</i>

24
00:01:34,010 --> 00:01:37,180
{\an8}<i>zakladatel</i>
........