1
00:00:07,666 --> 00:00:10,625
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:37,625 --> 00:00:41,916
PODLE STEJNOJMENNÉHO ROMÁNU
ELENY FERRANTE

3
00:03:23,750 --> 00:03:25,250
<i>Než otec odešel z domova,</i>

4
00:03:25,791 --> 00:03:27,875
<i>řekl mojí matce, že jsem ošklivá.</i>

5
00:03:28,875 --> 00:03:31,083
<i>Neřekl to přímo. Použil přirovnání.</i>

6
00:03:31,958 --> 00:03:35,583
<i>Mluvil tiše, ale slyšela jsem ho.</i>

7
00:03:53,583 --> 00:03:56,708
Takže? Kde chceš začít?

8
00:03:58,750 --> 00:03:59,625
Italština?

9
00:04:00,541 --> 00:04:02,166
Italština? Má pětku.

10
00:04:06,916 --> 00:04:09,166
Tělocvik? Nenosí si ani tepláky.

11
00:04:09,666 --> 00:04:10,666
No tohle.

12
00:04:11,500 --> 00:04:13,291
- Řečtina?
- Taky pětka.

13
00:04:13,375 --> 00:04:14,541
A navíc je drzá.

14
00:04:15,666 --> 00:04:16,958
Páni. Zeměpis?

15
00:04:17,666 --> 00:04:20,833
„Zeměpis? Hrůza.
Koho vůbec zajímá zeměpis?“

16
00:04:20,916 --> 00:04:22,333
Špatně se učí a je drzá.

17
00:04:22,875 --> 00:04:26,541
Ale matematika,
to je teprve něco. Pět minus.

18
00:04:26,625 --> 00:04:28,125
Může to být ještě horší?

19
00:04:28,208 --> 00:04:31,416
Pět minus. To je krutost, ne známka.

20
00:04:32,208 --> 00:04:33,416
Andreo, má potíže.

21
00:04:33,500 --> 00:04:36,583
Nechce se učit. Takhle propadne.

22
00:04:36,666 --> 00:04:37,833
Rozumím.

23
00:04:37,916 --> 00:04:40,833
Musí zabrat. Já jí to do té hlavy natluču.

24
00:04:40,916 --> 00:04:42,583
Ne, o to nejde.

........