1
00:00:06,291 --> 00:00:09,500
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:02:19,250 --> 00:02:20,208
Co vidíš?

3
00:02:24,125 --> 00:02:25,375
Vidím je všechny.

4
00:02:29,250 --> 00:02:30,708
Máš deset sekund.

5
00:02:36,083 --> 00:02:40,083
Deset, devět, osm,

6
00:02:41,791 --> 00:02:46,041
sedm, šest, pět,

7
00:02:47,208 --> 00:02:53,541
čtyři, tři, dva, jedna.

8
00:07:02,250 --> 00:07:03,875
Chce tě vidět šéf.

9
00:07:08,458 --> 00:07:09,291
Proč?

10
00:07:11,541 --> 00:07:13,000
Na to se vyser.

11
00:07:14,875 --> 00:07:16,458
V tvým postavení se neptáš proč.

12
00:07:29,291 --> 00:07:30,500
Pojď prosím se mnou.

13
00:09:14,166 --> 00:09:15,375
Řekni něco.

14
00:09:19,750 --> 00:09:21,625
Chci slyšet tvůj hlas.

15
00:09:37,875 --> 00:09:39,541
Chci vás o něco požádat.

16
00:09:45,083 --> 00:09:47,333
Za to, že vás zbavím bolesti.

17
00:10:07,500 --> 00:10:11,541
Znovu jsi mi ulevila od bolesti.

18
00:10:11,625 --> 00:10:15,208
Jako bys mi vytahovala hřebíky z těla.

19
00:10:17,125 --> 00:10:18,750
Jako poděkování.

20
00:10:23,333 --> 00:10:26,208
Je to velmi cenné. A velmi staré.

21
00:10:31,458 --> 00:10:32,833
To je od vás milé.

22
00:10:37,416 --> 00:10:38,791
Ale nemůžu si to vzít.

23
00:10:42,083 --> 00:10:44,041
Chci od vás jedinou věc.

24
00:10:47,666 --> 00:10:50,083
Dovolte, aby se vrátila dcera Matky Huldy.

25
00:10:52,708 --> 00:10:54,666
Udělal bych pro tebe hodně, Miu.

........