1
00:00:05,200 --> 00:00:08,600
<i>Minuty po předání onoho novináře úřadům</i>

2
00:00:08,680 --> 00:00:11,120
<i>výměnou za výkupné došlo k útoku.</i>

3
00:00:11,200 --> 00:00:14,440
<i>Podle nejnovějších zpráv se předpokládá,</i>

4
00:00:14,520 --> 00:00:17,720
<i>že byl tento německý novinář</i>
<i>v této oblasti zabit s Noahem Baderem.</i>

5
00:00:35,440 --> 00:00:39,440
Celý svět teď pochopí,
jak vážně to myslíme!

6
00:00:40,560 --> 00:00:43,960
<i>Německý ministr zahraničních věcí</i>
<i>na tiskové konferenci právě potvrdil,</i>

7
00:00:44,040 --> 00:00:47,120
<i>že nejnovější video</i>
<i>zveřejnila radikální organizace.</i>

8
00:00:48,320 --> 00:00:51,400
<i>Na videu zveřejněném organizací</i>

9
00:00:51,480 --> 00:00:56,040
<i>byl po ukončení vyjednávání</i>
<i>mezi organizací a reportérem Baderem</i>

10
00:00:56,120 --> 00:00:58,720
<i>tým vyslaný na setkání s novináři</i>

11
00:00:58,800 --> 00:01:02,680
<i>zasažen a zřejmě pozabíjen</i>
<i>raketou dlouhého dostřelu.</i>

12
00:01:03,600 --> 00:01:07,480
Získali jsme peníze a ukázali svou sílu.
Chvála Alláhovi.

13
00:01:07,560 --> 00:01:10,160
Rahmáne, sestříhej z toho pěkný video.

14
00:01:10,680 --> 00:01:13,040
Možná tam přidej nějakou hudbu.

15
00:01:13,520 --> 00:01:15,320
No tak, jedeme!

16
00:01:33,160 --> 00:01:36,360
ÚTĚK

17
00:01:37,560 --> 00:01:40,640
KORÁN JE NAŠE KNIHA

18
00:01:47,600 --> 00:01:49,120
Ve jménu Alláha.

19
00:01:55,040 --> 00:01:56,920
Co se děje?

20
00:01:57,000 --> 00:01:58,720
Myšlenkami jsi úplně jinde.

21
00:01:59,480 --> 00:02:02,240
- Na co myslíš?
- Jen jsem se zasnil. Na nic.

22
00:02:02,320 --> 00:02:06,600
Podívej se na mě.
Díky tobě jsme byli povýšeni.

23
00:02:07,880 --> 00:02:11,520
Neměj obavy. Svůj slib jsem dodržel. Pojď.
........