1
00:00:23,680 --> 00:00:25,760
Hamzo, zvedni ho.

2
00:00:30,000 --> 00:00:31,720
- Odříkej šahádu.
- Mluv!

3
00:00:33,440 --> 00:00:35,080
- Zdřevěněl mu jazyk?
- Mluv!

4
00:00:36,840 --> 00:00:40,200
Parchante, máš kliku, dožiješ se zítřka.

5
00:00:40,280 --> 00:00:41,880
Vezmi ho na trh s otroky!

6
00:00:41,960 --> 00:00:42,960
Dělej.

7
00:00:59,680 --> 00:01:04,680
ÚTĚK

8
00:01:14,240 --> 00:01:16,520
Odkud tě znám, Rahmáne?

9
00:01:33,000 --> 00:01:34,280
Pojď se mnou.

10
00:01:35,200 --> 00:01:36,200
Dobře.

11
00:01:45,080 --> 00:01:47,680
Rahmáne, pohni. Půjdeš taky.

12
00:01:48,920 --> 00:01:50,160
Tak pohni.

13
00:02:01,680 --> 00:02:03,520
No tak.

14
00:02:10,880 --> 00:02:13,520
Několik dnů musíš zůstat tady.

15
00:02:14,240 --> 00:02:17,040
Pošlu ti jídlo a vodu.

16
00:02:17,120 --> 00:02:21,080
Jdi dozadu. Je tam postel.

17
00:02:22,360 --> 00:02:24,000
Rozumíš mi?

18
00:02:25,400 --> 00:02:26,400
Jídlo.

19
00:02:27,360 --> 00:02:28,720
Jídlo.

20
00:02:28,800 --> 00:02:30,120
Přinesu ti jídlo.

21
00:02:31,760 --> 00:02:33,040
Jdi dozadu.

22
00:02:33,120 --> 00:02:34,520
Je tam postel.

23
00:02:36,880 --> 00:02:37,960
Lehni si.

24
00:02:38,640 --> 00:02:39,920
Lehni si.

25
00:02:40,000 --> 00:02:41,200
........