1
00:00:32,500 --> 00:00:36,125
„Hranice dělící život od smrti

2
00:00:36,208 --> 00:00:38,625
{\an8}je přinejlepším rozostřená a neurčitá.

3
00:00:38,708 --> 00:00:42,291
{\an8}Kdo může povědět,
kde jedno končí a druhé začíná?“

4
00:01:13,333 --> 00:01:17,083
BLEDÉ MODRÉ OKO

5
00:01:58,083 --> 00:01:59,625
Brýtro, pánové.

6
00:02:02,250 --> 00:02:04,333
- Jste Augustus Landor?
- Tak jest.

7
00:02:05,125 --> 00:02:06,250
A vy?

8
00:02:06,333 --> 00:02:09,375
Kapitán Hitchcock k vašim službám.
Zástupce ředitele.

9
00:02:10,333 --> 00:02:11,833
Přišel jsem vám říct,

10
00:02:11,916 --> 00:02:14,791
že ředitel Thayer
žádá neodkladnou schůzku.

11
00:02:14,875 --> 00:02:17,916
- A povaha té schůzky?
- To nechám na plukovníkovi.

12
00:02:18,708 --> 00:02:21,791
- Kdy by se měla konat?
- Jakmile budete moci.

13
00:02:25,708 --> 00:02:28,416
A pokud se rozhodnu na ni nejít?

14
00:02:31,583 --> 00:02:34,416
Bude to vaše věc, jste soukromá osoba.

15
00:02:42,541 --> 00:02:44,208
Je příjemný den na vyjížďku.

16
00:02:49,583 --> 00:02:53,291
ÚDOLÍ ŘEKY HUDSON, STÁT NEW YORK
1830

17
00:02:53,375 --> 00:02:57,458
<i>Guvernér mi naznačil, že jste byl</i>
<i>mezi newyorskými konstábly pověstný.</i>

18
00:02:59,375 --> 00:03:03,125
<i>Když mi vás doporučoval,</i>
<i>neopomenul zmínit vaše úspěchy,</i>

19
00:03:03,208 --> 00:03:06,708
<i>zahrnující zadržení vůdců</i>
<i>bandy Daybreak Boys,</i>

20
00:03:06,791 --> 00:03:08,833
<i>rozprášení obávaného gangu Shirt Tails</i>

21
00:03:08,916 --> 00:03:13,958
<i>a vyřešení mimořádně ohavné vraždy</i>
<i>mladé prostitutky na Elysejských polích.</i>

22
00:03:14,041 --> 00:03:16,375
{\an8}VOJENSKÁ AKADEMIE SPOJENÝCH STÁTŮ
WEST POINT

........